Koekoek

Eerste koekoeken druppelen Nederland binnen

Vogelbescherming Nederland
4-APR-2017 - De afgelopen week zijn de eerste koekoeken teruggekeerd in Nederland. Maar het waren er nog slechts een paar. Het is de voorhoede van de grote groep van meer dan 10.000 koekoeken die de komende weken in ons land zullen arriveren.

Ze druppelen langzaam binnen. Afgelopen week werden er dagelijks een of twee koekoeken in Nederland gezien of gehoord. Zondag steeg het aantal waarnemingen op Waarneming.nl naar negen. Langzaam zal dat aantal de komende week toenemen. Dit is de kleine dappere voorhoede van vroege aankomers. Het merendeel van de koekoeken is echter nog onderweg of zit nog helemaal diep in Afrika om zich voor te bereiden op de gevaarlijke oversteek van de Sahara. Omdat 2017 door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Koekoek’ volgen we de koekoek dit jaar met extra veel belangstelling. Hoeveel komen er dit jaar terug en hoe snel komen ze terug?

Volg de 'jump' over de Sahara live

Positie van de gezenderde Britse koekoeken op 2 april 2017De tocht van de koekoeken is live te volgen via Britse vogels die voor onderzoek zijn uitgerust met een minuscule satellietzender. Op bijgaand kaartje zie je waar de koekoeken zich bevonden op 2 april jongstleden. Eén koekoek (Selborne) is al overgestoken naar Europa en bevindt zich in Noord-Spanje. Maar alle andere vogels zijn nog in West-Afrika en bereiden zich voor op de loodzware tocht over de Sahara. Het geeft meteen aan dat de koekoeken die al wel in West-Europa en in Nederland zijn gearriveerd, echt de vroege vogels zijn. Een kleine, snelle en fitte voorhoede. De duizenden andere koekoeken volgen de komende weken.

 

 

 


Meld koekoeken het hele jaar!

2017 is door Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot 'Jaar van de Koekoek'In het ‘Jaar van de Koekoek’ proberen we kennishiaten omtrent de koekoek in beeld te krijgen. Vogelbescherming Nederland roept daarom iedereen op om dit jaar alle waarnemingen van een koekoek het hele zomerseizoen door te geven via Waarneming.nl. Degene die de eerste koekoek op Waarneming.nl plaatst mét fotografisch of geluidsbewijs wordt in dit bijzondere jaar beloond met het fenomenale fotoboek ‘Koekoek, beeld van een onverwachte gast’. Maar uiteraard zijn alle waarnemingen dit jaar van belang. Van vroege aankomers tot late vertrekkers. En mocht je het geluk hebben in de zomer een jonge koekoek te zien in het veld, probeer dan te ontdekken welke vogel de waardvogel is, ofwel de gastouder, van de koekoek en geef het alsjeblieft door!


Koekoekwandelingen in de Nationale Vogelweek

Ga mee koekoeken ontdekken in de Nationale Vogelweek!Dit jaar is er in de Nationale Vogelweek (6 t/m 14 mei) speciale aandacht voor de koekoek. Op veel plekken in het land zullen er in het kader van het ‘Jaar van de Koekoek’ speciale excursies worden georganiseerd of wordt tijdens excursies extra aandacht besteed aan het zien van de wel gemakkelijk te horen, maar moeilijk te vinden koekoek. Op Vogelweek.nl vind je alle activiteiten. Hieronder lichten we er een paar koekoekwandelingen uit.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jankees Schwiebbe, BirdPhoto
Kaart: BTO