Wisentkalfjes op de Maashorst

Wisentenbabyboom

ARK Rewilding Nederland
11-JUN-2017 - De afgelopen weken zijn zeven wisentkalfjes geboren in de Nederlandse natuur. De geboorte van wisenten op de Maashorst, de Veluwe en in het Kraansvlak draagt bij aan de instandhouding van deze bedreigde diersoort. In deze gebieden werkt ARK Natuurontwikkeling met verschillende partners om de wisent voor uitsterven te behoeden.

De eerste weken van hun leven blijven wisentkalfjes dichtbij hun moeder. Het moederinstinct is bij wisenten erg groot en moeders geven dan ook veel aandacht aan hun jonge kroost. Als ze wat groter zijn blijven de kalfjes veel bij elkaar, ze groeien samen op en vertonen veel sociaal en speels gedrag onder elkaar. Er zijn altijd een of meer volwassen dieren in de kudde die op ze letten.

Maashorst

Begin mei en begin juni 2017 zijn 5 wisentkalfjes geboren op de Maashorst bij Uden. Het zijn de eerste wisenten die geboren zijn in dit Brabantse natuurgebied. De wisenten werden in maart 2016 uitgezet. Met de kalfjes erbij zijn er nu 15 wisenten.

Kraansvlak

In het Kraansvlak bij Zandvoort leven sinds tien jaar wisenten. In die tijd zijn er 25 wisentkalfjes geboren. Op 22 en 31 mei werden de eerste twee wisentkalfjes van dit jaar gespot. Door uitwisseling van dieren met andere wisentgebieden in binnen- en buitenland levert de Kraansvlakkudde al jarenlang een bijdrage aan het behoud van deze bedreigde soort. De geboortes van dit jaar zijn letterlijk het vruchtbare succes van de introductie van nieuwe dieren vorige zomer. In 2016 zijn twee stieren uit een Frans natuurgebied in het Kraansvlak aan de kudde toegevoegd. De Franse stieren zijn ingevoerd om de genetische diversiteit in de Kraansvlakkudde te vergroten. Inclusief de stieren bestaat de kudde nu uit 18 dieren.

Veluwe

Ook op de Veluwe lopen sinds vorig jaar wisenten. Het gaat om 3 wisenten in totaal, waaronder een kalf dat afgelopen jaar geboren is. De wisenten hebben hier een leefgebied van vierhonderd hectare. Naast een verrijking voor de natuur, draagt ook dit extra leefgebied in Nederland bij aan de instandhouding van de wisent.

Wisentkalfjes op de Maashorst

Bedreigde diersoort

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent in 1927 uit het wild en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. Gelukkig kon worden voorkomen dat de wisent uitstierf. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 6.000 wisenten, waarvan er ongeveer 4.000 in het wild of binnen een omrasterd natuurgebied leven. Toch is er nog veel nodig om de diersoort verder uit de gevarenzone te krijgen.

De geboorte van wisenten op de Maashorst (sinds 2016), op de Veluwe (sinds 2016) en in het Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (sinds 2007) draagt dan ook bij aan de instandhouding van deze diersoort. De wisent, ook wel bekend als Europese bizon, staat namelijk nog steeds te boek als bedreigde soort. In samenwerking met het Internationale Wisenten Stamboek dragen de wisentprojecten in Nederland bij aan een gezonde toekomst voor het dier. Meer ruimte voor de wisent zorgt immers voor een grotere (genetische) spreiding van het dier door heel Europa.

Zelf zien

In de drie gebieden waar nu wisenten leven in de Nederlandse natuur zijn verschillende mogelijkheden om dit grootste landzoogdier van Europa te zien. Bekijk voor de mogelijkheden de websites van deze projecten:

Meer informatie over de wisent in Nederland is te vinden op www.ark.eu/wisent.

Tekst: Twan Teunissen en Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling
Foto’s: Maurice van Doorn