Florarijke akker in Midden-Limburg

Bedreigde akkerflora terug op boerenakkers

Natuurrijk Limburg
8-JUN-2017 - Iedereen kent het leven en welzijn van de hamster en de vele akkervogels in Nederland. Zeldzamer dan deze soorten zijn echter tientallen plantensoorten binnen de akkerflora, die in geheel Nederland tot de meest bedreigde vegetaties van Nederland behoort. In 2000 is er door het Rijk een akkerbeschermingsplan geschreven, waar echter beperkt gevolg aan is gegeven.

Bureau Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut werken al enkele jaren aan projecten om bedreigde akkerflora te beschermen. In deze projecten blijkt dat de mate van aandacht en het vakmanschap in het beheer cruciaal is bij het slagen van een florarijke akker. Natuurrijk Limburg is daarom met een aantal deelnemers in het Agrarisch Natuurbeheer de komende jaren aan de slag met florarijke akkers. Zij worden hierin begeleid door praktijkmensen van Bureau Natuurbalans, het Louis Bolk Instituut en Natuurrijk Limburg.

De eerste resultaten

Ruw parelzaad

Eind vorig jaar zijn akkers ingezaaid met streekeigen zadenmengsels bestaand uit zeldzame soorten als Naaldenkervel, maar ook met meer bekende soorten als Korenbloem. Op dit moment zijn de eerste resultaten zichtbaar en zijn er (voor de kenner) weer soorten als Ruw parelzaad, Wilde ridderspoor, Glad biggenkruid en Wilde weit te zien tussen het graan op Limburgse akkers. Daarbij vormen de akkers ook broedgebied voor onder meer Veldleeuwerik en Gele kwikstaart, bekende doelsoorten van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Tot slot zorgen de verschillende soorten klaprozen en Korenbloem voor de gemiddelde voorbijganger voor kleurenpracht.

Natuurrijk Limburg heeft boeren en particulieren opgeroepen om aan te geven waar zij uitdagingen zagen voor betere ecologische resultaten. Een aantal boeren en particulieren wilde een stap extra zetten door bedreigde akkerflora in hun akkers terug te krijgen. De akkers zijn afgelopen jaar ingezaaid en het beheer dient de komende jaren zodanig vorm te krijgen dat de soorten vast onderdeel van de akker worden.

Bron van leven

Wilde ridderspoor

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich op toenemend betere ecologische resultaten, in het bijzonder voor zeldzame soorten. Daarbij is er de overtuiging dat beheer door boeren en particulieren beter werkt als zij zich mede-eigenaar voelen van het beheer: weet waarvoor je het doet, onderzoek hoe je dit combineert met voedselproductie, bekijk de resultaten en stel het beheer bij indien nodig. In dit filmpje wordt Natuurrijk Limburg in 80 seconden uitgelegd.

Tekst: Harm Kossen, Jac Mulders en Paulien Sijbers, Natuurrijk Limburg
Foto's: Jac Mulders (leadfoto: florarijke akker in Midden-Limburg); Harm Kossen