Oranje zandoogje - kleur- primair

Wat kleur in deze donkere dagen

De Vlinderstichting
4-DEC-2017 - Het is nat, kil, grijs en somber de laatste dagen. Op zulke dagen verlang je weer naar het voorjaar en de zomer, naar zon en vlinders. Daarom nu een natuurbericht met foto’s van vlinders, algemeen en zeldzaam, maar allemaal vol kleur en warmte.

Kleur in donkere dagen

Welke vlinders zie ik hierboven (v.l.n.r.)?

Boven:
Bont dikkopje: een vrij zeldzame vlinder die in mei vliegt en vooral in Noord-Brabant te vinden is.
Bruin blauwtje: wat verwarrende naam, hij hoort bij de blauwtjes, maar zowel mannetje als vrouwtje zijn bruin.
Dagpauwoog: wie kent hem niet? Misschien zit er wel een bij u op zolder te overwinteren.
Oranje zandoogje: typische graslandvlinder die in juli en augustus vliegt, ook hierboven in de leadfoto te zien.

Midden:
Icarusblauwtje: Op bloemrijke plekken, bijvoorbeeld in graslanden of kleurige wegbermen, kan dit blauwtje met tientallen bij elkaar vliegen.
Klein koolwitje: een van de meest voorkomende vlinders in Nederland, kun je overal tegenkomen.
Groot dikkopje: vanaf juni te zien op plekken waar ook in de winter grassen zijn blijven staan, want daarin overwintert de rups.
Argusvlinder: een zorgenkindje, want deze graslandvlinder is enorm achteruit gegaan de afgelopen vijftien jaar. Niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten.

Onder:
Koperuil: een nachtvlinder die, als het licht er op een bepaalde manier op schijnt, een prachtige groene gloed over de vleugels krijgt.
Groot koolwitje: ook zo’n algemene vlinder en bekend bij alle moestuinierders omdat de rupsen gek zijn op onze gekweekte kool.
Bruine vuurvlinder: deze vrij zeldzame vlinder kun je op de Veluwe en noordelijker vinden. In West- en Zuid-Nederland komt hij niet meer voor.
Grote vuurvlinder: alleen voorkomend in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland. Is verdwenen uit de Wieden, maar komt hij er terug?

Wilt u (vrijwel) elke dag kleur te zien krijgen, volg De Vlinderstichting dan op Instagram.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting