Tim Eestermans, coördinator weidevogelbescherming Drimmelen

Groene Held: Tim Eestermans

Provincie Noord-Brabant
31-OKT-2018 - In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Tim Eestermans.

Tim Eestermans (30) is coördinator van de weidevogelbescherming Drimmelen en secretaris van ANV (Agrarische Natuurvereniging) Drimmelen & Moerdijk en omgeving. We treffen Tim bij weidevogelreservaat Zonzeel van Staatsbosbeheer, in Hooge Zwaluwe.

Sinds een aantal jaren heeft Staatsbosbeheer hier bijna honderd hectare grasland in beheer met het doel de vogelstand weer op zijn oude niveau te herstellen. Dat doet ze niet alleen, maar in samenwerking met het waterschap en de boeren die de graslanden in dit gebied in gebruik hebben. Rondom het reservaat beschermen vrijwilligers van de ANV nesten van vooral de kievit, maar ook grutto, tureluur en scholekster.

Verdwenen

“De teruggang van weidevogels in het gebied is zorgwekkend”, zegt Tim. “Driekwart van de oude populatie is verdwenen.” Ondanks die kaalslag is Tim redelijk positief over de samenwerking met de boeren. ”In het begin moesten we het vooral hebben van een paar fanatiekelingen die zich al uit zichzelf inzetten voor behoud van natuur en weidevogels. Maar langzaam worden meer contacten gelegd en het agrarisch natuurbeheer is geprofessionaliseerd. Er zijn agrarische collectieven opgericht en er is een gebiedscoördinator aangesteld die contracten met de boeren afsluit voor een periode van zes jaar. De boeren krijgen daar een goede vergoeding voor. Het besef onder agrariërs groeit dat het belangrijk is om te zorgen voor de broodnodige biodiversiteit in de natuur.” ANV Drimmelen organiseert projecten op het gebied van agrarisch en particulier natuurbeheer. Agrariërs met goede ideeën voor ‘groene’ projecten kunnen via ANV aanspraak maken op Rijks- en Europese subsidiegelden. Zo ontstaat economisch draagvlak voor natuurbeheer en landschapsverfraaiing.

Saai

Tim Eestermans“Agrarisch gebied kun je niet bepaald natuur noemen. Integendeel, ecologisch gezien is het monotoon en saai geworden. Percelen bestaan voor het grootste gedeelte uit één enkel gewas. Onze vereniging wil meer diversiteit creëren: een aantrekkelijk buitengebied ontwikkelen voor mens én natuur. We leggen met de agrariërs bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden aan. Ook kunstmatig misschien, maar het helpt wel. Zeker als het ten goede komt aan de biodiversiteit. Want zo’n 55% van het totale Nederlandse oppervlak is agrarisch gebied. Daar is de biodiversiteit enorm afgenomen. Natuur en bosgrond beslaan maar zo’n 15% in van het totale areaal.”

Geitenwollensokkerig

“We willen toch kunnen genieten van een mooie natuur? Als er een zeehond aanspoelt op het strand staat heel Nederland op z’n kop. Maar tegelijkertijd verdwijnen er duizenden vogels en daar hoor je veel minder over. Aaibare dieren helpen, dat begrijp ik natuurlijk, maar voor mij rijmt dat niet helemaal; de natuur is zoveel groter.” Zijn vrienden deden er in het verleden weleens lacherig over dat Tim zich met weidevogelbeheer bezighield. “Dat vonden ze wel een beetje geitenwollensokkerig denk ik.” Maar daar is wel verandering in gekomen. “Er is meer interesse en ze snappen wel waarom dit werk nodig is.” Tim werkt al tien jaar bij een rondvaartbedrijf in de Biesbosch en is recent ook werkzaam in de ecologie. Een combinatie van werk en passie dus.

Adem

Tussen de pachters en natuurbeheerders in het natuurreservaat zijn afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop er gemaaid wordt. In het agrarische gebied worden de nesten van de weidevogels gelokaliseerd en nestbeschermers geplaatst, zodat de eieren gespaard worden bij werkzaamheden. Tim Eestermans denkt dat het agrarisch natuurbeheer steeds breder gedragen wordt. “Boeren hebben in het verleden veel subsidie vanuit Europa gekregen. Nu verplicht Brussel hen er iets voor terug te doen. Overheden, natuurorganisaties, agrariërs en vrijwilligers proberen nu gezamenlijk een rem op de achteruitgang van soorten zetten. Hopelijk lukt het met deze initiatieven om diverse soorten weidevogels te behouden. Een kwestie van een lange adem waarbij ik hoop dat de vogels ook zo’n lange adem zullen hebben. Ik ben wel optimistisch en voel dat er een omslagpunt aan komt.”

Zelf aan de slag

Van grutto tot griend, natuur en landschap hebben vrijwilligers keihard nodig. Met af en toe een uurtje helpen, maakt u al verschil. Ruim 2.000 vrijwilligers zetten zich al in voor de natuur in Brabant. Wilt u meedoen? Kijk dan op www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag

Groene Helden

Dit portret is onderdeel van de serie ‘Groene Helden’ die de provincie Noord-Brabant maakte. De serie bevat 7 portretten van Brabantse natuurvrijwilligers. Benieuwd naar de andere verhalen? Kijk op www.brabant.nl/groenehelden.

Tekst: Jan Roosen, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Marc Bolsius, FotoBuro Bolsius