Het gebouw van Museum Klok en Peel met een groen dak en nestkasten

Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging
9-NOV-2018 - Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving natuurlijk voedsel en dekking. Op 6 november zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ons werk aan natuurlijke stedelijke omgeving kunnen versterken.

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging zien het aannemen van de moties voor natuurinclusief bouwen als een steun in de rug om de biodiversiteit in dorpen en steden verder te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld in de vijf grote Brabantse steden, waar we met de gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en vrijwilligers zorgen voor meer nest- en verblijfplaatsen in nieuwe en bestaande gebouwen. Ook stimuleren we het vergroenen van de openbare ruimte en de tuinen en balkons, zoals via de website Mijn Vogeltuin. Uiteraard kunnen we hierbij alle steun gebruiken, en nu ligt de bal dus ook bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De eerste motie was van onder meer Kamerlid Geurts (CDA), die minister Schouten oproept om "in samenwerking met gemeenten, provincies en natuurorganisaties met voorstellen te komen voor natuurinclusieve steden ten behoeve van biodiversiteit, waarin er onder meer aandacht is voor de wijze van bouwen, mogelijkheden voor meer natuur in bestaande wijken en de aanleg van groen en dit in relatie tot de nog uit te brengen Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Nationale adaptatiestrategie (NAS)".

Daarnaast werd onder aanvoering van Kamerlid Weverling (VVD) aan dezelfde minister gevraagd om "in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties en jonge professionals te komen met voorstellen voor slimme oplossingen voor meer groen in steden en dorpen".

Droom: standaard natuurinclusief bouwen

Wij bieden minister Schouten graag de hand bij de uitvoering van beide moties. Want onze droom is dat in Nederland natuurinclusief bouwen tot standaard wordt verheven. Om dat doel te bereiken hebben we tal van middelen ontwikkeld die gemakkelijk door iedereen te raadplegen zijn, zoals de Checklist Groen Bouwen en een serie factsheets.

Aan kennis over wat goed kan werken, is intussen geen gebrek. Bovendien zijn er vele materialen in de handel waarmee bouwers heel gemakkelijk en goedkoop maatregelen kunnen nemen. Voor een flinke opschaling van de huidige activiteiten is nu eerst vooral een verandering nodig in de mindset van bouwprofessionals. Met de steun van het ministerie kunnen we daarvoor grote stappen gaan zetten. Natuurinclusief bouwen: iedereen kan meedoen!

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Camilla Dreef is op bezoek in Tilburg om te laten zien hoe daar natuurinclusief gebouwd wordt (Bron: Vogelbescherming Nederland)

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Vogelbescherming Nederland en Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging
Foto's: Ymnes, Wikimedia Commons CC0 (leadfoto: het gebouw van Museum Klok en Peel in Asten met een groen dak en nestkasten)