Het Groene Woud

Afsluiting Landschappen van Allure

Provincie Noord-Brabant
11-FEB-2019 - Eind januari vond de slotbijeenkomst Landschappen van Allure plaats. Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek.

Bij alle Landschappen van Allure was het uitgangspunt het behoud van het landschap voor de toekomst. Mooie en karakteristieke landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Belangrijk doel was het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. De drie regio’s hebben samen met de Landschappen van Allure €128 miljoen geïnvesteerd (waarvan €52 miljoen provinciale subsidie) in acht projecten, bestaande uit 73 deelprojecten.

Onderstaand een kleine greep uit alle deelprojecten. Lees alles over de (deel)projecten in het eindverslag van Landschappen van Allure.

Terugkeer edelhert in Het Groene Woud

Het Kloppend Hart

Dit project was erop gericht Het Groene Woud als samenhangend natuur- en recreatiegebied op de kaart te zetten en te ontsluiten. Een snoer van landschappelijke, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve parels in de schil rondom de natuurkernen de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal geven hieraan vorm. In 14 deelprojecten werd gewerkt aan de versterking van het landschap. Het edelhert fungeerde als symbool en aanjager van de gebiedsontwikkeling. Dit prachtige dier werd opnieuw uitgezet in Het Groene Woud.

Meer informatie over Het Kloppend Hart

De Groene Corridor

De Groene Corridor in Eindhoven

De Groene Corridor is een 14 kilometer lange, aantrekkelijke, groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en Nationaal Landschap Het Groene Woud. In de wijk Strijp S zijn platanen geplant en een deel van de Oirschotsedijk is samen met de Zwaanstraat autoluw gemaakt. Ook kreeg de Zwaanstraat een groenere uitstraling. In Oirschot krijgt het poortgebouw van Defensie een nieuwe recreatieve bestemming en zijn er ideeën voor een uitkijktoren. Daarnaast wordt het historische legerkamp uit 1831 op de Oirschotse Heide zichtbaar en beleefbaar gemaakt. En vanaf 2019 fiets of wandel je via een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal vanaf de Eindhovensedijk zo de mooie historische dorpskern van Oirschot binnen.

Meer informatie over De Groene Corridor

Vorstelijk landschap

Vorstelijk Landschap - Koningshoeven

Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven verbindt de stad Tilburg met Het Groene Woud. Het is niet alleen een waardevol natuurlandschap, ook de culturele historie is uniek. Onder andere dankzij unieke rustpunten zoals Abdij Koningshoeven en de reconstructie van Huize Moerenburg. Moerenburg-Koningshoeven wordt een landschapspark waar natuur en landschap worden gekoesterd, waar – als stapsteen tussen Tilburg en Het Groene Woud – rust heerst. Waar de biodiversiteit floreert. En waar kleinschaligheid en het agrarische karakter het landschap onmiskenbaar blijven karakteriseren.

Meer informatie over het Vorstelijk landschap

De West-Brabantse Waterlinie

Brabantse Wal

De West-Brabantse Waterlinie is een oude verdedigingslinie die zijn bijzondere karakter vooral dankt aan de Tachtigjarige Oorlog. Van Benedensas in Steenbergen tot de Waterschans in Bergen op Zoom zijn destijds forten aangelegd. Diverse keren werd het land onder water gezet om de Spanjaarden tegen te houden. Bijna 400 jaar later herrijzen de contouren van de forten en de waterlinie weer in het landschap. Dankzij de provinciale subsidie uit de regeling Landschappen van Allure komen in het project West-Brabantse Waterlinie op de forten uitkijktorens, er worden steigers aangelegd en toegangsbruggen naar de forten gemaakt. Er komt een waterspeelplaats en nieuwe fiets- en wandelroutes worden uitgezet om het gebied nog verder te verkennen.

Meer informatie over de West-Brabantse Waterlinie

De Zoom en Brabantse Wal

De Zoom

De Brabantse Wal is niet één landschap, maar een heleboel verschillende die aan elkaar grenzen. Ieder landschap heeft zijn eigen planten- en dierenwereld. Door de grote verschillen in landschap komen er, op betrekkelijk korte afstand van elkaar, veel verschillende planten en dieren voor. Dat maakt de natuur van de Brabantse Wal zo bijzonder. Het is bijvoorbeeld één van de meest vogelrijke gebieden van Nederland.

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Grote delen van de Brabantse Wal zijn, naast aardkundig waardevol, ook aangemerkt als beschermd natuur- en cultuurhistorisch gebied.

De historie van West-Brabant is verbonden met de turfwinning. Historie die zichtbaar moet blijven. De 25 kilometer lange fiets- en wandelroute ‘De Route van de Turf’ verbindt de turfhavens van Bergen op Zoom en Roosendaal via de historische loop van de turfvaarten. Een bijzonder object is het turfvaartaquaduct bij Nispen. De wal is gereconstrueerd en het aquaduct is hersteld door een eigentijds kunstwerk over de beek te bouwen.

De Bergsche Heide vormt een belangrijk groen uitloopgebied voor de bewoners van Bergen op Zoom. De recreatieve druk op de natuur is hier groot. Om dit te kunnen opvangen en toekomstbestendig te maken, zijn de groene functies versterkt en de recreatieve functies gezoneerd. Ook de versterking van recreatieve poorten Visdonk, Wouwse Plantage en Natuurpoort Stayokay maakte onderdeel uit van Landschappen van Allure.

Meer informatie over De Brabantse Wal

Energie(k) landschap: Biomassaplein

Snoeihout

Het Biomassaplein is onderdeel van het bedrijventerrein GreenTech Park Brabant dat zich richt op GreenTech. Op het Biomassaplein wordt snoeihout van de gemeenten Boxtel, Best, Sint-Michielsgestel en Vught en van landschapsbeheerders opgeslagen. Dat snoeihout kan door de bedrijven op het bedrijventerrein gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Het Biomassaplein is nu 0,6 hectare groot en groeit maximaal tot 2 hectare.

Meer informatie over het Biomassaplein

Meer Maashorst

Wisenten in De Maashorst

De Maashort is ruim 3500 hectare groot; van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot Uden. In dit oergebied is volop ruimte voor natuurlijke processen en in het hart wildere natuur. Bosontwikkeling zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Grote grazers – wisenten, taurossen en Exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag het landschap. De robuuste natuur geeft tegenwicht aan de versnippering van de natuur in Nederland.

Meer informatie over De Maashorst

Landerij van Tosse

Vrijwilligers aan het werk

De Landerij van Tosse is een aantrekkelijk voedsellandschap van circa 70 hectare aan de zuidrand van Oss. Hier groeien oude en nieuwe gewassen te midden van houtwallen, poelen en bloemrijke hooilanden en akkerranden. Enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Oss herstellen het kleinschalige, historische kampenlandschap van weleer. De Landerij biedt werkervaringsplekken voor een nieuwe stap in het arbeidsproces.

Meer informatie over Landerij van Tosse
En bekijk het filmpje 'Landerij van Tosse - Brabantse Stijlprijs'

Totaalaanpak

Johan van den Hout, Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu: “We mikten erop onze natuurgebieden beter op de kaart te zetten. Daarbij hanteerden we drie landschapsversterkende thema’s voor een aantrekkelijker leef- en vestigingsklimaat: ‘groen is de basis’, ‘verbinden stad en land’ en ‘ondernemen in het landschap’. Met de subsidieregeling Landschappen van Allure wilden we een duurzame verandering in gang zetten. Een totaalaanpak in plaats van investeren in versnipperde projecten. Door strengere eisen te stellen, is nu een sterk netwerk gerealiseerd dat een duurzame connectie met de natuur en structurele ontwikkeling mogelijk maakt.”

Participatie met de natuur

“Inwoners, overheden, organisaties en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zonder hen was deze blijvende ecologieboost nooit gelukt. En alle projecten die met Landschappen van Allure in gang gezet zijn, blijven doorontwikkelen. Ik verwacht dat de fysieke resultaten over tientallen jaren nog altijd fier overeind zullen staan. De terugkoppeling die wij van Brabanders ontvangen, benadrukt dat de participatie met de natuur gelukt is. In de hele provincie horen we dat inwoners plekken ontdekken waarvan ze het bestaan niet kenden. Terwijl ze gewoon op fiets- of wandelafstand van hun woning liggen”, aldus Van den Hout.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Het Groene Woud; James van Leuven; Nick Franken; Brabantse Wal; Pexels.com; De Maashorst; Landerij van Tosse