Nieuwe natuur bij natuurbegraafplaats Schoorsveld

Provincie Noord-Brabant
1-APR-2019 - “Het voelt als een eer om dit te mogen doen”, aldus Piet den Besten. Piet is één van de mensen die een plekje heeft op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Medio maart plantte hij een boom ter ere van de officiële opening van een nieuw stukje natuur bij de natuurbegraafplaats. Dit werd gerealiseerd in samenwerking met stichting Nieuwe Natuur en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Mensen met een plekje op natuurbegraafplaats Schoorsveld hebben dit stukje nieuwe natuur mogelijk gemaakt, samen met Groen Ontwikkelfonds Brabant die bijdraagt aan de aankoop, inrichting en beheer van de nieuwe natuur. Een voormalig landbouwperceel is omgevormd naar een vochtig natuurgrasland met bosschage en een ijsvogelwand. Samen wordt hier gewerkt aan een mooi beekdallandschap langs de Sterkselse Aa. Piet: “Aan het eind van je leven voor eeuwig mogen rusten in deze mooie natuur en zo bij te dragen aan meer natuur. Wat is er mooier dan dat? Dit is echt geven met een warme hand.”

Samen wordt hier gewerkt aan een mooi beekdallandschap langs de Sterkselse AaNatuurbegraven Nederland heeft Stichting Nieuwe Natuur opgericht, in samenwerking met Natuurmonumenten. Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant stellen middelen beschikbaar.

Samen nieuwe natuur maken

“De provincie juicht initiatieven als deze toe”, zegt Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant. “De natuur is bij uitstek een kans voor ondernemers. Door hierin te investeren dragen ze bij aan het natuurnetwerk Brabant. En juist burgers en ondernemers nemen dit op zich. Met de realisatie van dit eerste nieuwe stukje natuur draagt Stichting Nieuwe Natuur hieraan bij. Ik ben blij verrast dat de samenwerking met Groen Ontwikkelfonds Brabant zo mooi uitpakt.”

Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds: “Recent heeft onderzoek laten zien dat burgers in hun provincie het meest trots zijn op de natuur in hun omgeving.” Natuur in Nederland ontstaat niet vanzelf. Er wordt altijd wat vanaf geknabbeld. Samen met Stichting Nieuwe Natuur draagt het Groen Ontwikkelfonds Brabant graag bij aan het realiseren van nieuwe natuur. “Het is de ambitie én de opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant om in de komende tien jaar 10.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Voor het goede beeld: dat zijn maar liefst 20.000 voetbalvelden. We zijn hard op weg om dat voor elkaar te krijgen. Initiatieven als deze helpen daarbij. Vooral ook omdat ze laten zien dat nieuwe natuur aanleggen ook prima gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke wensen,” aldus Mary.

Boom van opa

De officiële opening vond plaats door het planten van een boom“Schoorsveld leeft”, zegt Piet. “Er valt altijd wat te zien. Ik kom hier regelmatig om te wandelen en steeds verwonder ik me weer over de natuur die hier elke keer anders is. Deze boom symboliseert voor mij de groei van dit natuurgebied. Hier neem ik mijn kleinkinderen mee naar toe en zeg, kijk, deze boom heeft opa mee geplant.”

Later dit voorjaar organiseert natuurbegraafplaats Schoorsveld een natuurwandeling langs het beekdal naar het nieuwe stukje natuur. De datum zal te zijner tijd bekend worden gemaakt op de website www.natuurbegravennederland.nl/schoorsveld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over natuurbegraafplaats Schoorsveld en de stichting Nieuwe Natuur op www.stichtingnieuwenatuur.nl.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Natuurbegraven Nederland