Egel EENMALIG GEBRUIK

Recordaantal egels tijdens Egelweekend 2019

Egelwerkgroep Nederland, Zoogdiervereniging
26-SEP-2019 - Vorig weekend vond een succesvolle tiende editie van het Egelweekend plaats. Een recordaantal van 2088 egels werden geteld: 1385 in tuinen en 703 daarbuiten. De meeste waarnemingen kwamen uit Friesland. Het recordaantal betekent niet direct dat de egelpopulatie weer groeit, na de matige afname over de voorgaande jaren. De Egelwerkgroep hoopt hier later dit jaar meer over te kunnen zeggen.

De tiende editie van het Egelweekend was onderdeel van het Jaar van de Egel. De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep riepen iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Egels in de tuin konden worden doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Er werden 1385 egels in de tuin gemeld; de meeste waarnemingen kwamen uit Friesland. Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen respectievelijk op de tweede en derde plaats. Ook werden er 112 zogenaamde nulwaarnemingen doorgegeven. Hierbij geeft iemand aan dat hij of zij geen egels in de tuin heeft aangetroffen. Ook deze informatie over de afwezigheid van egels levert belangrijke informatie op.

Via Waarneming.nl of Telmee.nl konden egels buiten de tuin worden doorgegeven. Daar werden 703 egels geteld, waaronder ongeveer 100 doodgereden exemplaren. Deze verkeersslachtoffers spelen een belangrijke rol in het egelonderzoek. Niet alleen kan de aanwezigheid van de soort worden vastgesteld, ook kunnen de knelpunten voor egels in kaart worden gebracht. Zo kunnen daar maatregelen worden getroffen. Dode egels die niet langs de kant van de weg liggen, kunnen tevens extra informatie opleveren. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) onderzoekt de (natuurlijke) doodsoorzaken bij egels, zodat gekeken kan worden of ziekten een rol spelen bij de achteruitgang van de soort. Het DWHC roept het publiek op om verse dode egels (maximaal 24 uur dood) die niet langs de kant van de weg liggen, veilig te stellen (niet invriezen, wel koelen als dat kan) en zo snel mogelijk aan te melden via de website van het DWHC, zodat de dieren eventueel voor onderzoek kunnen worden opgehaald.

Met de resultaten van het Egelweekend hopen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep meer inzicht te krijgen in de stand en verspreiding van de egelpopulatie. Uit eerdere tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring bleek dat de egelpopulatie over de periode 1994 tot 2018 matig is afgenomen. Hoe het dit jaar met de egel gaat, blijft nog even de vraag. Een recordaantal egeltellingen hoeft nog geen groei in de egelpopulatie te betekenen. De Egelwerkgroep hoopt hier aan het einde van het jaar meer over te kunnen vertellen.

Wil je het hele jaar door de egels in je tuin doorgeven? Dat kan! Meld jouw tuin aan bij de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl. Heb je geen account? Dan kun je je waarneming ook doorgeven via dit meldpunt.

Tekst: Merel Klaarmond, Egelwerkgroep Nederland
Foto: Beverly Brouwer