Aantal berggorilla’s gestegen naar 1063

WWF Nederland
20-DEC-2019 - Goed nieuws! Na een telling in parken in Oeganda en DRC blijkt dat het aantal berggorilla's in het gebied is gestegen. Een mooi resultaat van onvermoeibare natuurbeschermers samen met de lokale bevolking.

In 2018 zijn de berggorilla’s in Bwindi Impenetrable National Park in Oeganda en het daarmee verbonden Sarambwe Natuurreservaat in DRC geteld. Afgelopen week zijn in Kampala, Oeganda de resultaten bekend gemaakt: er leven 459 berggorilla’s in het gebied. Dat waren er in 2011 naar schatting 400. Opgeteld bij de berggorilla’s in het Virunga Gebergte op de grens van Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda is het wereldwijde aantal berggorilla’s daarmee op 1063 gekomen. Een mooi resultaat van samenwerking tussen onvermoeibare natuurbeschermers en de lokale bevolking!

Gorillafamilie in Virunga National Park

Houtskoolstoofjes

Het aantal berggorilla's kon toenemen door een gecombineerde aanpak. Naast anti-stroperijpatrouilles en een goede afbakening van de parken hebben we ecotoerisme opgestart, waardoor de bedreigde mensapen ook voor de lokale bevolking waarde kregen. In Virunga is een project opgezet waarbij de bewoners houtskoolstoofjes kregen om op te koken. Dat scheelt heel veel brandhout, waardoor het bos gespaard blijft. Ook zijn mensen die zo'n stoofje gebruiken nu minder geld kwijt aan houtskool, wat weer ten goede komt aan bijvoorbeeld kinderen die daardoor naar school kunnen.

Volhouden en samenwerken

“Langzaam maar zeker lijkt een solide toekomst voor berggorilla's in aantocht te zijn. Zolang we maar volhouden en samenwerken kunnen we diersoorten wegtrekken van de rand van de afgrond, dat hebben we laten zien,” zegt Anna Behm-Masozera van International Gorilla Conservation Programme (IGCP, opgericht door Fauna & Flora International en WWF). “Maar ook al zijn we heel blij met dit resultaat, we moeten beseffen dat berggorilla's nog steeds te maken hebben met vele bedreigingen, dat hun leefgebied goed moet worden beschermd en toerisme goed moeten worden beheerd. We moeten alert blijven - maar op deze dag mogen we met recht trots zijn en erkennen hoe ver we zijn gekomen.”

Samen met lokale gemeenschappen

Bij de telling waren meer dan 75 onderzoekers betrokken, die steun kregen van lokale overheden en de gemeenschappen die in de beschermde gebieden wonen. Het 340 vierkante kilometer metende gebied is twee keer systematisch uitgekamd. Tijdens de telling vonden en verwijderden de onderzoekers 88 valstrikken. Patrouilles en educatie blijven dus noodzakelijk.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Eric Baccega (leadfoto: berggorillamoeder met jong); Martin Harvey