Meerkikker. Pelophylax ridibundus

Natuurjournaal 22 november 2020

Nature Today
22-NOV-2020 - Groene kikkers in winterslaap; rupsen van huismoeders in de tuin.

Groene kikkers houden in de winter een winterrust. Het is buiten dan te koud voor ze om nog actief te zijn. Er zijn in Nederland drie soorten groene kikkers: de meerkikker, de poelkikker en de bastaardkikker. Ze zijn lastig van elkaar te onderscheiden. Waar de kikkers overwinteren, hangt af van de soort. Meerkikkers en bastaardkikkers overwinteren met name op de bodem van stilstaand of langzaam stromend water, zoals bijvoorbeeld vijvers. Poelkikkers overwinteren voornamelijk op het land. Om kikkers in je vijver een handje te helpen, kun je voor de winter begint, bladeren van de bodem verwijderen om de kikkers meer ruimte te geven.

Rups van de huismoeder

Huismoeders zijn nachtvlinders die door heel Nederland voorkomen. Ze vliegen nu niet, maar de rupsen van de huismoeder zijn wel te vinden. Overdag bevinden ze zich onder de grond, maar 's nachts komen ze tevoorschijn om te eten. Het zijn vrij forse rupsen, die tot vijf centimeter groot kunnen worden. Ze zijn met name te herkennen aan de strepen op de zijkant van hun lichaam. Huismoeders komen regelmatig in de tuin voor. Kijk 's nachts eens of je deze rupsen kunt zien eten; je vindt ze op allerlei soorten kruiden en grassen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Irene Mei, Flickr; Ryszard, Flickr