Bloemenmengsel in akkerrand

Zaai woorden, schrijf een column!

FLORON
4-MEI-2021 - De achteruitgang van de biodiversiteit, met name het ineenstorten van de insectenfauna, wordt tegenwoordig door brede lagen van de samenleving als zorgwekkend ervaren. Massaal wordt er actie ondernomen. Inzaai van bloemrijke planten is daarbij favoriet. Komen de bijen in de knel, geef ze dan een zoete oppepper! Makkelijk te organiseren, leuk om te doen en fleurige resultaten: win-win-win! Of niet?

Als lezer van Nature Today ben je waarschijnlijk genoeg op de hoogte van zorgen die de samenleving heeft over de staat van de natuur. Je vindt het misschien hoopgevend hoeveel mensen hun zaadje willen bijdragen aan herstel. Maar misschien vind je net als FLORON óók dat voor de natuur veel van die ‘doenerij’ niet per se gunstig is, dat onze flora en bijbehorende fauna waarschijnlijk beter af zijn met zorgvuldig beheer, met het wegnemen van de oorzaken van achteruitgang, en met respect voor de nog aanwezige floristische en ecologische waarden.

Als je er zo in staat, nodigt FLORON je uit om een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning. Deze column publiceren we in een speciale uitgave van het blad PLANTEN, dat deze zomer verschijnt.

In dit themanummer besteden we aandacht aan de effecten die inzaaien heeft op de samenstelling van onze flora. We plaatsen het in historisch perspectief, laten voor- en tegenstanders aan het woord en illustreren dat met voorbeelden van inzaaiprojecten die wel én niet hebben bijgedragen aan het versterken van de biodiversiteit. Maar we willen ook ruimte geven aan de gevoelsaspecten die hierbij een rol kunnen spelen. In dat spectrum past een originele column. Als je daar een idee voor hebt, werk het dan uit en schrijf een tekst van maximaal 350 woorden.

Stuur je column aan de redactie van PLANTEN via redactie@floron.nl. Doe dat uiterlijk op 1 juni 2021. Inzending impliceert dat we de column mogen publiceren onder naam en toenaam. Het nummer verschijnt in juli 2021. Als we jouw column uitkiezen, worden vormgeving en illustratie met je besproken en ontvang je als bedankje de nieuwe Eggeltes Veldgids Nederlandse Flora.

Het themanummer wordt mede mogelijk gemaakt door: KNBV, RAVON en Hugo de Vries Fonds

Tekst: Gertie Papenburg, FLORON
Foto: Webted, Flickr