Bijenhotel

Burgerlijke ongehoorzaamheid op het balkon

FLORON
15-JUN-2021 - Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de lezers van Nature Today vroegen we hiervoor een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning.

Meer dan vijftig inzendingen ontvingen we op onze oproep, waarvan er uiteindelijk maar één in het themanummer een plek kon krijgen. Onder de inzendingen zaten tal van (ook) prachtige stukken die op heel verschillende manieren ideeën, zorgen, aansporingen en andere aspecten verwoorden. Het zou jammer zijn als die ongedeeld in het archief verdwijnen. Daarom willen we, in aanloop naar de publicatie van het themanummer, een drietal ervan toch publiek maken. Iedere twee weken publiceren we er één. Dit is de column die Hanny Keulers uit Born (LI) ons op 4 mei toestuurde.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De oproep ‘Zaai woorden, schrijf een column’ van FLORON op de website van Nature Today bereikte mij net nadat ik het antwoord had gelezen van mijn woningcorporatie Zaam Wonen, op mijn verzoek “Op mijn balkonnetje op de begane grond in het midden enkele tegels te mogen verwijderen om (in het kader van het bieden van broodnodige hulp aan de bestuivende insecten, vlinders en bijen) wat plantjes in de volle grond te kunnen zaaien”. Het antwoord was: “Beste mevrouw Keulers, het is niet toegestaan om terrastegels te verwijderen. Wel kunt u terrasplanten in potten zetten”, maar ik ben inmiddels al burgerlijk ongehoorzaam geweest en heb toch vier tegels verwijderd, grond toegevoegd en ingezaaid.

FLORON schrijft: “dat voor de natuur veel van die ‘doenerij’ niet per se gunstig is, dat onze flora en bijbehorende fauna waarschijnlijk beter af zijn met zorgvuldig beheer, met het wegnemen van de oorzaken van achteruitgang, en met respect voor de nog aanwezige floristische en ecologische waarden”. Zolang we hier in Nederland het verstenen van onze natuurlijke omgeving - een ramp die in de jaren 90 is begonnen met het tv-programma ‘Eigen huis en tuin’ – niet verbieden en de gemeente ‘de nog aanwezige floristische en ecologische waarden’ in de vorm van enkele grassprietjes op de stoep te lijf mag gaan met een brander, vrees ik dat er niets meer (al dan niet zorgvuldig) te beheren overblijft.

Ik heb begrip voor de zorgen van FLORON betreffende de verspreiding van invasieve exoten en lees elke dag op Nature Today wat er in Nederland zoal wordt gedaan voor de natuur. Voordat ik aan de tegels begon, heb ik eerst een bijenblokje opgehangen, dat binnen drie minuten in gebruik werd genomen door een rosse metselbij (weet ik inmiddels) en ik voel me nu medeverantwoordelijk voor haar kroost. Het zaad kwam van Natuurmonumenten en zal naar ik hoop geen invasieve exoten bevatten.

Ik ben 72 jaar en ben voor het eerst in mijn leven overgegaan tot civiele ongehoorzaamheid, omdat ik van mening ben dat de Nederlandse natuur er zeer slecht aan toe is en onze hulp dringend nodig heeft.

Op mijn balkonnetje heeft zich enkele jaren geleden ook al een vlinderstruik illegaal gevestigd... Rechts de gelichte tegels. Het zaaigoed is al goed opgekomen. Nu het zonniger weer wordt zullen ook de andere gaatjes in het bijenblokje nog wel worden gevuld

Meld je aan voor gratis themanummer!

Wil jij het themanummer over inzaaien ook ontvangen? Reserveer dan voor 5 juli 2021 een gratis exemplaar via dit aanmeldformulier.

Het themanummer wordt mede mogelijk gemaakt door: KNBV, RAVON en Hugo de Vries Fonds

Tekst: FLORON
Column en foto's: Hanny Keulers