Verschillende soorten mossen en algen hechten zich aan straattegels, bakstenen en beton.
2-APR-2022 - Hoe kunnen we ‘verborgen’ organismen benutten om bomen beter te laten groeien, beton aantrekkelijk voor groen te maken en hittestress te meten? Gaan stadsbewoners milieubewuster handelen als ze hun tuinen wilder laten groeien en meer weten over wat er allemaal leeft? Een breed consortium onder leiding van Michael Stech zal de komende vier jaar onderzoek doen om deze vragen te beantwoorden.

Michael Stech, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, ontvangt een beurs van 1,9 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda, een onderzoeksprogramma van de NWO, om samen met universiteiten, hogescholen, gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en andere partners de ‘black box’ van verborgen biodiversiteit in de stad te openen: het HiddenBiodiversity project.

Bodemverharding en hittestress

“Er leven honderden soorten schimmels, bacteriën, bodemdieren, mossen, korstmossen en andere kleine organismen in de stad", vertelt Stech. "Deze zogenaamde verborgen biodiversiteit is nog nauwelijks bekend onder het algemene publiek. Terwijl het bodemleven belangrijk is voor de vegetatie, zoals bomen. Op die bomen groeien mossen en korstmossen, die wederom schuilplekken bieden voor (bodem)dieren. Maar welke soorten er precies zijn in de stad, hoe ze op elkaar inwerken en wat de invloed is van bodemverharding of hittestress, is onvoldoende bekend. Tegelijkertijd staan steden voor de enorme opgave om groener en klimaatbestendiger te worden. Kennis over de verborgen biodiversiteit kan hierbij helpen.”Het HiddenBiodiversity-project kijkt specifiek naar de organismen die ‘verborgen’ zijn in de stad, bijvoorbeeld mossen op bomen zoals het kroezig dooiermos

De stadsbewoner

HiddenBiodiversity combineert biologisch, ecologisch, materiaalkundig en psychologisch onderzoek met een breed scala aan activiteiten, voor en met de menselijke stadsbewoner, om deze kennis op te doen en uit te dragen naar de maatschappij. “We zetten in op de openbare ruimte en de privéomgeving, zoals tuinen. Overheden en bedrijven hebben handvatten nodig om de hele biodiversiteit te kunnen bevorderen en het succes van klimaatadaptieve maatregelen te monitoren. Tegelijk willen we burgers aanzetten tot bewustwording en waardering van biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Op deze manier hopen we een zo groot mogelijke impact te bereiken voor een groene en soortenrijke stad.”

Breed en divers consortium

Het Hidden Biodiversity-project zal uitgevoerd worden door vele samenwerkende partijen. Het consortium bestaat uit Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden/Hortus botanicus Leiden, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Hogeschool Leiden/Leiden Centre for Applied Bioscience, Erasmus Universiteit Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Cobra Groeninzicht, H.D. Sneep holding BV (Greenwavesystems), Heijmans NV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leiden, Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), Provincie Noord-Holland, Reichwein Post Production BV, Respyre BV, Stichting Steenbreek, Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum, Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Stichting Waarneming.nl, EnerSearch Solar GmbH en Naturalis Biodiversity Center.

Meer informatie

Tekst en foto's: Michael Stech, Naturalis Biodiversity Center