Drie vrouwen zitten bij een waterpoel in Kenia

IFAW compenseert CO2-voetafdruk met de investering in vier wereldwijde projecten

Stichting IFAW
5-JUN-2021 - Klimaatverandering heeft invloed op alles: de menselijke gezondheid, bedreigde diersoorten en onze leefgebieden. Het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikassen is een hele uitdaging, maar als we onze krachten bundelen, kunnen we een langdurig effect bereiken. Mensen, overheden, bedrijven en organisaties hebben allemaal een rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

International Fund for Animal Welfare (IFAW) neemt verantwoordelijkheid voor de milieu-impact van haar activiteiten. Dit jaar hebben we een broeikasgasinventaris uitgevoerd om de CO2-uitstoot van onze organisatie te berekenen en te monitoren. Om deze uitstoot te compenseren hebben we USD 6.500,- geïnvesteerd in vier projecten van het VN-platform Climate Neutral Now, alle goedgekeurd door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change). We hebben gekozen voor projecten in Oeganda, India, Malawi en China – vier landen waar IFAW projecten heeft lopen en lokale gemeenschappen ondersteunt. 

Improved Cook Stove Project, Malawi 

Het Improved Cook Stove Project is door Ripple UK opgezet in Malawi en ondersteunt ongeveer 200.000 mensen. Doel van het project is om traditionele kookvuren met drie stenen te vervangen door brandstofefficiënte kooktoestellen. Voor traditionele kookvuren is veel brandhout nodig, wat leidt tot ontbossing. Bovendien veroorzaakt het open vuur veel rook, met als gevolg gezondheidsproblemen. De nieuwe 'groene' kooktoestellen besparen 80.000 bundels hout per week, wat een drastische vermindering van de CO2-uitstoot betekent. Bovendien kunnen de vrouwen de tijd die ze eerst kwijt waren aan het verzamelen van brandhout nu ergens anders aan besteden. De opbrengsten van de verkopen worden gebruikt om andere lokale gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen, zoals het planten van bomen, duurzame visserij, scholing en gezondheidszorg. 

Institutional Improved Cook Stoves voor scholen en instellingen, Oeganda 

Simoshi installeert Institutional Improved Cook Stoves (IICS) op scholen in Oeganda en helpt zo gemeenschappen over te stappen van traditionele kookvuren naar schone kooktoestellen. De organisatie helpt scholen vijf jaar lang gratis met het onderhoud van de kooktoestellen en traint het keukenpersoneel om ervoor te zorgen dat minder brandhout wordt gebruikt. Hierdoor hebben ze het vertrouwen van de gemeenschap gewonnen en een goede relatie opgebouwd. 

Geïntegreerde afvalverwerkingsfaciliteit Timarpur Okhla, India 

In de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie van Timarpur Okhla wordt dagelijks 2.000 ton vast afval verwerkt om 16 megawatt hernieuwbare energie op te wekken. Dit project is het eerste in zijn soort in India en een groot succes voor de inwoners van Delhi. Niet alleen wordt de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen teruggedrongen, ook worden metalen teruggewonnen voor betere recycling.

Drie vrouwen zitten bij een waterpoel in Kenia

Nanyang Danjian River Solar Cooker Project, China  

Het doel van het Nanyang Danjian River Solar Cooker Project is om in de Chinese provincie Henan 48.000 kooktoestellen op zonne-energie te installeren voor plattelandshuishoudens. Dit initiatief is gecertificeerd als een Gold Standard-project en ondersteunt vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's – Sustainable Development Goals): 1 - geen armoede, 3 - goede gezondheid en welzijn, 7 - betaalbare en duurzame energie, 8 - eerlijk werk en economische groei, en 13 - klimaatactie. In een van de armste gebieden van China helpt het project om de lokale economie een boost te geven en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen voor families die voorheen op kolen kookten.  

Tekst: IFAW
Foto: Will Swanson, IFAW