Delta

Zoetwaterexpert vertelt hoe onze deltanatuur het hoofd boven water houdt

WWF Nederland
3-DEC-2021 - De natuur in onze Nederlandse delta is van ongekende schoonheid en rijkdom. Daar waar het land geleidelijk overgaat in water en het zoete rivierwater zich mengt met zout zeewater. Slikken, schorren en gorzen worden doorsneden door kreken en geulen. Een knooppunt voor miljoenen trekvogels en trekvissen: toegangspoort van Europa voor vele soorten.

Spil van het werk van WWF is herstel van de natuur in de Nederlandse delta. De urgentie is echt groot; voor de natuur, maar ook voor de mensen die daar wonen en werken. De natuur verdrinkt en de veiligheid staat onder druk. De in oktober door de KNMI gepresenteerde Klimaatsignalen 2021 maken dat weer eens pijnlijk duidelijk; de verwachte zeespiegelstijging moet weer naar boven worden bijgesteld. Daarom stelden we een nieuwe visie op, en gaan we het gesprek aan. In Den Haag, maar graag ook met alle experts over deze delta, zoals Bas Roels van het WWF.

Hoopvol

Bas: "Ik werk nu alweer zeven jaar voor WWF in Nederland aan de bescherming van onze delta. En ik ben de schoonheid van dat gebied in die jaren ook steeds diepgaander gaan zien. Dat komt mede doordat ik in de loop der jaren zoveel bijzondere mensen heb ontmoet. Mensen met diepe kennis over de delta en hoe deze werkt. Mensen met elk hun eigen historisch referentiebeeld uit eigen ervaring. Dat is belangrijk, want elke generatie heeft zijn eigen referentiekader van natuurlijke rijkdom. Een referentiekader dat zich heeft ontwikkeld aan de hand van je persoonlijke beleving, ervaring en opvoeding. Daarom ben ik zo trots op deze brochure: Dynamische Delta (pdf: 4.1 MB), met persoonlijke verslagen van natuurkenners. Verhalen van mensen die de delta van honderd jaar geleden nog kennen, en verhalen van mensen die vandaag de dag regelmatig tot hun enkels door de slootjes waden.

Het stemt mij hoopvol. Want, zoals gezegd, er is echt reden tot zorg.

Delta

Praat mee!

WWF zoekt een antwoord op deze uitdaging in het oeroude vermogen van de delta om te groeien met de zee. Het begin van dat antwoord denken we gevonden te hebben, met dubbele dijken, dynamische dijkenzones en een sedimentstrategie voor de hele delta. Deze gedachten hebben we samengevat in een flyer (pdf: 1,9 KB). Lees onze gedachten, en praat met ons door! Wij willen het urgente en noodzakelijke maatschappelijke gesprek over dit onderwerp voeden. Schuif op 17 februari aan bij ons webinar waar we onze plannen presenteren: meld je hier aan.

Onze visie: natuur is de basis

WWF ziet natuur als bondgenoot, bij vele maatschappelijke uitdagingen. Dat is eigenlijk logisch als je beseft dat de natuur de basis vormt voor ons bestaan en leven. In onze nieuwe visie op een toekomstbestendig Nederland, Natuur als bondgenoot, zetten we dat voor Nederland op een rij. Met die gedachten en met onze concrete ideeën over hoe je de natuur ook echt tot bondgenoot maakt, willen we de koers van de Nederlandse maatschappij veranderen. We werken daarin samen met andere natuurorganisaties in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Nu hebben we voor het eerst op kaart gezet waar je kan werken met de natuur. Kijk op Kaartviewer - Klimaateffectatlas of dat ook bij jou in de buurt kan! Zo proberen we beleidsmakers mee te krijgen op dit spoor.

Een nieuwe wind in Den Haag?

Ook in Den Haag zijn we volop actief. Op 22 november was er het jaarlijkse waterdebat in de Tweede Kamer. Veel van onze ideeën werden besproken met de minister en over het algemeen positief ontvangen. Ik voel ook wel echt dat er een andere wind waait. Zo werd er besloten om weer een vervolgstap te zetten om te onderzoeken hoe ons waterbeleid in zijn geheel van 'Sober & Doelmatig' naar 'Rijk & Slim' kan transformeren, zodat alle waterbouwers in Nederland, als ze met dijken aan de gang gaan, ook natuurbouwers worden. Omdat alle dijken en dammen in Nederland de komende jaren op de schop gaan, zal dat een enorme impact hebben en kan het echt de motor worden naar een natuurlijker en mooier Nederland. En dat kan! Want niemand wil dat alles in beton en stortsteen wordt gezet.

Dus, zoals gezegd, ik heb goede hoop, misschien dat er zelfs wel iets hierover in het regeerakkoord staat straks? Wij hopen dat Nederland een weg vindt om groots te kiezen voor werken mét de natuur in plaats van ertegen. Zo wordt natuur onze bondgenoot en ons land niet alleen veiliger, maar ook mooier."

Meer lezen

Tekst en foto's: Wereld Natuur Fonds