De landbouw van de toekomst is natuurinclusief

Provincie Utrecht
16-JUN-2022 - Om de biodiversiteit in het landelijk gebied te verbeteren, is het belangrijk dat de landbouw natuurinclusief wordt. Staatsbosbeheer draagt de komende jaren het beheer van tachtig hectare natuur in polder Demmerik over aan agrariërs. Dit zodat agrariërs hun bedrijf meer natuurinclusief kunnen maken. Met de gezamenlijke ondertekening op 1 juni 2022 is het startschot gegeven aan deze samenwerking.

De provincie Utrecht is blij met deze ontwikkeling. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “Natuurinclusieve landbouw is de landbouw van de toekomst. Hiermee creëren we in onze provincie een landelijk gebied waarin de landbouw in evenwicht is met de natuur, zodat er prettig gewoond en gewerkt kan worden.” Een belangrijke ontwikkeling voor gezonde rendabele landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit in het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen. 

Meer veen én meer weidevogels

Dat natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan gezonde rendabele landbouw en een betere biodiversiteit bewijst veeboer Arie van Oosterom. Naast zijn vijftig hectare eigen grond, pacht hij ook zo’n veertig hectare grond van Staatsbosbeheer in het veenweidegebied de Wilnisse Bovenlanden. Eerlijk is eerlijk, hij doet het vooral voor de weidevogels. Het aantal broedparen is in vijf jaar tijd verdubbeld. Maar de natuurinclusieve vorm van boeren van Arie van Oosterom creëert ook kansen voor een hoger grondwaterpeil. Hierdoor gaat er minder veen verloren, wat tot minder CO2-uitstoot leidt.

Geen groene graszee

En het resultaat van deze manier van boeren mag er wezen. Waar weilanden gewoonlijk ogen als een grote groene zee van gras, zien de weilanden van Arie van Oosterom er anders uit. Overal zit kleur tussen het gras. Paarse dovenetels, madeliefjes en gele paardenbloemen doen het goed. Bij de sloten staan hier en daar grote bossen dotterbloemen. Overal waar je kijkt, zie je hazen wegschieten. En het is een gefladder en gekwetter van jewelste van onder meer scholeksters, kieviten en grutto’s. “Kijk, die grutto jaagt een kraai weg. Dat betekent waarschijnlijk dat hij hier ergens zijn nest wil gaan bouwen,” vertelt Arie. “Soms zien we hier ook lepelaars.”

Samenwerken in Polder Demmerik

De afgelopen anderhalf jaar hebben de provincie Utrecht, de gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen en Staatsbosbeheer samengewerkt aan een van de laatste opgaven van het gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen uit 2010: het meer samenwerken met lokale agrariërs op het gebied van weidevogel- en natuurbeheer. Het resultaat hiervan is dat de handen ineen zijn geslagen voor natuurinclusieve landbouw in de terreinen van Staatsbosbeheer in polder Demmerik. Op 1 juni 2022 is de handtekening onder deze samenwerkingsovereenkomst gezet.

Tekst en foto: provincie Utrecht