Fijn schapengras Saxifraga

Natuurjournaal 23 juni 2022

Nature Today
23-JUN-2022 - Fijn schapengras volgroeid en van de regen in de droogte.

Juni is hooimaand en dat is goed te zien in weilanden, dijken en bermen die nog niet gemaaid zijn. Veel grassoorten zijn nu volgroeid en hebben aren vol kleine graszaden. Wat eerder allemaal dezelfde groene sprieten leken, blijken nu verschillende soorten te zijn met een enkele aar vol zaden of juist grote, luchtige pluimen. Fijn schapengras is een polvormend grasje dat bloeit met een vrij losse aar aan de stengels, die boven de graspol uitsteken. Het grasje houdt van schrale zandgronden en is eerder in bermen, langs paden en in de duinen te vinden dan in voedselrijke weilanden. Grassen herkennen is niet makkelijk, maar het is deze dagen zeker de moeite waard eens te kijken hoe verschillend ze eigenlijk zijn.

Drooggevallen beek

De langste dag is geweest en de zomer is voor je gevoel ook echt al begonnen: veel zon, lekker warm, en af en toe al een onweersbui. Maar misschien brengt de zomer ons ook weer hitte en droogte, zoals in de jaren 2018, 2019 en 2020. Veel dieren en planten hebben het dan zwaar: beken vallen droog waardoor vissen sterven; de voortplanting van amfibieën en libellen in droogvallende vennen en poelen mislukt; dassen kunnen hun lievelingsvoedsel regenwormen niet meer te pakken krijgen en veel planten hebben last van verdroging. Op 30 juni organiseert SoortenNL een symposium over droogte in de natuur, én over oplossingen: Van de regen in de… droogte!

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Nienke Lameris, Naturetoday.nl
Foto’s: Hans Boll, Saxifraga; Arthur de Bruin, RAVON