schelpen met gaatjes tepelhoorn Nature Today

Natuurjournaal 17 juli 2022

Nature Today
17-JUL-2022 - Schelpen met gaatjes en pluimvoetbijen graven holen.

Op het strand vind je wel eens schelpen met een klein gaatje. Als je er op let, heb je zo genoeg bij elkaar om een ketting te maken. Vaak zijn het kokkels of nonnetjes. Het gaatje is perfect rond en heel netjes gemaakt. Hoe komt zo’n gaatje in een schelp? Het is het bewijs dat hier een tepelhoorn heeft toegeslagen. Dat is een zeeslak die andere schelpdieren eet, het liefst tweekleppigen zoals een nonnetje. Met zijn grote voet omvat hij een schelp, en boort dan met zijn rasptong een klein gaatje. Met maagsappen verdooft hij zijn prooi, en slurpt het weekdier naar binnen.

Een pluimvoetbij graaft een gang in het zand, de poten zijn geel van het stuifmeel

Als je in de buurt van de duinen of een heidegebied bent, kan je daar nu in het zand allerlei kleine zandhoopjes vinden, met in het midden een klein holletje. Dat kan van allerlei bijen of kevers zijn. Ga er eens een tijdje bij zitten en kijk welk beestje daar actief is. Als je geluk hebt zie je bijvoorbeeld hoe een pluimvoetbij een gangetje aan het graven is. Die gaan soms wel een meter de grond in! In zijtakken van de gang zitten enkele broedcellen. Het zijn de vrouwtjes die uitgerust zijn met ‘pluimvoeten,’ een rossige beharing aan de achterpoten. Dat is handig bij het graven van de broedgangen. Zo’n bij kan er ook heel veel stuifmeel in opslaan om het te vervoeren, dan worden de pluimvoeten heldergeel.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst en foto’s: Nienke Lameris, NatureToday.nl; Mike Hirschler, IVN