Vrijwilligers gevraagd voor het Meetnet Bospaddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging
7-SEP-2022 - In het Meetnet Bospaddenstoelen volgen we paddenstoelen in bossen en lanen op de zandgronden en in de duinen. Paddenstoelen reageren snel op veranderingen in het milieu, zoals een toe- of afname van de stikstofdepositie. Om het aantal meetpunten uit te breiden zijn we op zoek naar nieuwe tellers.

Waar er na de lange droogte regen is gevallen, komen paddenstoelen tevoorschijn. Paddenstoelen vormen een onmisbare schakel in de natuurlijke processen in onze bossen. Ze zijn belangrijk als afbreker van organisch materiaal, maar veel soorten leven ook in onderlinge afhankelijkheid samen met bomen. Daarom is het van groot belang om te weten hoe het gaat met onze bospaddenstoelen.

Paddenstoelen zijn uitstekende indicatoren voor de kwaliteit van het milieu en geven veranderingen hierin al in een vroeg stadium aan. Veel soorten paddenstoelen die in symbiose leven met bomen, reageren snel op veranderingen in de hoeveelheid stikstof die uit de lucht op de bodem neerslaat. Door de veranderingen in de paddenstoelenflora van een gebied te meten, krijgen we een goed beeld van de trends in de Nederlandse natuur en dragen we bij aan de kennis over de effecten van stikstofdepositie. Meer over de relatie tussen paddenstoelen en stikstof lees je in dit natuurbericht van eerder dit jaar.

Bosmeetnet-excursie

Om deze en andere effecten van milieu- en klimaatveranderingen in kaart te brengen volgen we 134 soorten paddenstoelen in het Meetnet Bospaddenstoelen, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring. Om het aantal tellingen uit te breiden zoeken we nieuwe tellers. Iedereen met basiskennis van paddenstoelen kan meedoen. De meetpunten liggen in bossen en langs met bomen beplante lanen op de zandgronden en in de duinen. Je kunt in overleg met de meetnetcoördinator kiezen waar je wilt gaan tellen.

De soorten die voor dit meetnet zijn uitgekozen zijn in het veld te herkennen. Het gaat om bekende en minder bekende paddenstoelen, om algemene en zeldzame soorten. Per meetpunt komt een beperkt aantal telsoorten voor. Je telt alleen de soorten die je kent, en gaandeweg vergroot je je kennis. Je kunt alleen, met een maatje of in groepsverband tellen. Tussen juli en december bezoek je je eigen vak driemaal volgens een vaste route.

Netwerk Ecologische Monitoring

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) verzamelt natuurgegevens om betrouwbare trends te berekenen over de ontwikkeling van de natuur in Nederland ten behoeve van beleid. In het totaal zijn er ruim veertig meetnetten voor de verschillende groepen organismen. De paddenstoelenmeetnetten worden uitgevoerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging in samenwerking met het CBS.

Vliegenzwammen in een meetpunt van het Bosmeetnet

Meedoen

Heb je basiskennis van de paddenstoelen in je omgeving en wil je een waardevolle bijdrage leveren? Meld je dan bij ons aan. Je kunt dit jaar nog starten. Jaarlijks worden excursies en workshops georganiseerd. Vrijwilligers ontvangen elk jaar een nieuwsbrief met daarin resultaten van de tellingen. Bij het kiezen van een meetpunt en bij overige vragen krijg je ondersteuning van de coördinator. Lees meer over de  paddenstoelenmeetnetten en meld je aan bij Inge Somhorst, landelijk coördinator, via meetnet@mycologen.nl.

Tekst: Inge Somhorst, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Henk Huijser (leadfoto: Hanenkam), Jan de Vries, Alfons Vaessen, allen Nederlandse Mycologische Vereniging