Wolf EENMALIG GEBRUIK

Samenleven met wolven

ARK Rewilding Nederland
11-SEP-2022 - De film WOLF gaat maandag 12 september in première. We raden iedereen aan om deze prachtige film te gaan zien! De film laat de comeback van de oermoeder en -vader van onze trouwste viervoeter zien. Een terugkeer die sterke emoties oproept en zowel voorstanders als tegenstanders kent. Samenleven met wolven blijkt ook in Nederland wel degelijk mogelijk. Dat blijkt op steeds meer plekken.

Hoe spannend is een wolf?

De wolf, als groot roofdier en wilde versie van de ons zo vertrouwde hond, laat niemand onberoerdDat het zien van een wolf spannend is, komt vooral door de verhalen waarmee we al eeuwenlang zijn omgeven. In sprookjes en verhalen komt de wolf er niet best vanaf. Niet voor niets hebben we het wel over het ‘roodkapje-syndroom’: een door verhalen gevoede (maar niet op feiten gebaseerde) angst voor de wolf. Hoe de situatie in de middeleeuwen was, is niet makkelijk meer te achterhalen, maar er zijn veel landen in Europa, zoals Italië, Spanje en Zweden, waar wolven het landschap altijd bleven delen met mensen. In deze landen is men een realistischer omgang met wolven nooit kwijtgeraakt: men neemt vanzelfsprekend maatregelen om vee en andere kwetsbare dieren te beschermen. Voor velen is de aanwezigheid van grote roofdieren zelfs onderdeel van de be- en verwondering over de natuur. Van ongelukken, of zelfs drama’s, tussen wolf en mens is in de realiteit zo goed als geen sprake, terwijl we tegelijkertijd andere, veel reëler risico’s accepteren zonder zelfs maar een wenkbrauw te fronsen.

Voor de wolf zelf hoeven we dus niet al te bang te zijn. Daarvoor is de wolf zelf te bang voor mensen. Wel moeten we ons vee, en dan met name onze schapen, beter beschermen dan we gewend waren. Diereigenaren zijn verplicht, moreel en wettelijk, om hun huisdieren te beschermen tegen roofdieren, bijvoorbeeld door een deugdelijke afrastering. Dat gebeurt op steeds meer plekken, maar helaas nog niet overal.

Bescherm je dieren

Een roedel wolven is een opwindend gezicht, zelfs één wolf zien is al ronduit spectaculair voor velen. Minder prettig is het om geconfronteerd te worden met dieren die door een wolf werden gedood. Er zijn bewezen effectieve maatregelen die (al dan niet in combinatie) kunnen worden toegepast. En er zijn specialisten die daarbij kunnen adviseren. Alles begint immers met werkelijk goede informatie, zeker als het om een dier gaat waar fabels en vooronderstellingen tot veel misverstanden leiden. Daarvoor werd Wolven in Nederland opgericht als betrouwbare bron voor feitelijke informatie over wolven. Mensen die verantwoordelijk zijn voor vee en andere dieren weten steeds beter de weg naar praktisch toepasbare maatregelen te vinden.

Kuddebeschermingshonden zijn één van de effectieve maatregelen die je als kuddebeheerder kunt nemen. Er is steeds meer ervaring beschikbaar

Demonstratieprojecten

De demonstratieprojecten in Overijssel, Limburg en Brabant zijn een samenwerking van ARK, Van Bommel Faunawerk en Canine Efficiency en zijn opgezet met steun van de provincies. Hierbij worden kuddebeschermingshonden en wolfwerende nachtkralen (met elektrische rasters) ingezet. Veel schapenhouders vragen zich af hoe zij een betaalbare nachtkraal kunnen bouwen die landbouwhuisdieren voldoende veiligheid biedt, stress onder de dieren weet te voorkomen en tegelijkertijd voldoet aan voorwaarden ten aanzien van landschappelijke inpassing en gemeentelijke regelgeving. Voor wolfwerende elektrische rasters wordt een hoogte van 1,2 meter geadviseerd voor zowel vaste als verplaatsbare rasters. Bij de demonstratieprojecten wordt gebruiktgemaakt van de nieuwste inzichten. Een voorbeeld daarvan is de turbofladry, een fladderlint met stroomdraad, waar in de Verenigde Staten al veel ervaring mee is.

Bij ARK, Van Bommel Faunawerk en Canine Efficiency is veel ervaring met kuddebeschermingshonden aanwezig, opgedaan in binnen- en buitenland. Er zijn steeds meer schaapherders en natuurbeheerders die (naar tevredenheid) deze speciale schapenbeschermingshonden inzetten. Hierbij wordt ook getoond hoe drijvende honden zoals border collies en kuddebeschermingshonden goed samen kunnen werken. Deze honden blijken ook goed ingezet te kunnen worden bij kuddes op plekken waar veel recreanten komen. ARK vindt het van belang om de inzet van kuddebeschermingshonden te demonstreren aan iedereen die dieren houdt die gevoelig zijn voor predatie door wolven (en honden, jakhalzen en andere roofdieren).

Een mobiel elektrisch raster is een bewezen effectieve manier om wolven af te schrikken en kan zelfs nog worden toegepast in combinatie met fladderlinten of 'turbo fladry'

Meer informatie

  • Op Ark.eu vind je meer informatie over het samenleven met wolven.
  • Op de website van BIJ12 staat meer informatie over andere regelingen die er zijn rond de wolf of over hoe je het kunt melden als dieren door een wolf (of vermeende wolf) zijn aangevallen.
  • Wil je gewoon genieten van het prachtige dier dat de wolf is? En er en-passent ook nog iets van opsteken? Kijk dan de komende weken vooral naar de film WOLF. En waar kan dat nu mooier dan in de bioscoop!

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Trailer van de film WOLF (Bron: M&N Media Group)

Tekst: Lars Soerink en Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Provincie Gelderland; Ray Dorgelo, Canine Efficiency
Tekening: Jeroen Helmer
Film: M&N Media Group