stijve ogentroost

Natuurjournaal 18 juni 2023

Nature Today
18-JUN-2023 - Stijve ogentroost in bloei en vervaarlijke meerval bewaakt eieren.

Stijve ogentroost is begonnen met bloeien en nog de hele zomer kan je deze plant met haar zachtlila bloemen vinden. Je moet dan wel goede ogen hebben, want ze blijft laag bij de grond en wordt maximaal dertig centimeter hoog. Door de getande bladeren, die recht omhoog staan, heeft ze een wat borstelig uiterlijk. Ze komt verspreid over het land voor – alleen niet op klei –, maar vooral in vochtige duinvalleien en veen- en heidegebieden in Drenthe en Overijssel. Daar groeit ze in onbemeste graslanden. Dat gras heeft ze nodig, want ze is een halfparasiet. Dunne haarwortels dringen door in de wortels van gras en tappen daar water en mineralen af.    

Deze meerval is nog klein

De Europese meerval, een van onze grootste zoetwatervissen, houdt zich in ondiep en warm water bezig met de voortplanting. Man meerval maakt in zachte bodems een nest, door waterplanten en slib aan te drukken tot een ondiepe kuil. Als het vrouwtje haar eieren heeft afgezet en de man deze heeft bevrucht, blijft hij bij het nest. Met zijn staart zwaaiend houdt hij ze schoon. Zolang hij er is blijven eierrovers uit de buurt: de meerval is een vervaarlijke roofvis. ’s Nachts jagen ze met hun goede gehoor en tastzin op andere vissen en ook op watervogels. Ze kunnen tientallen jaren oud worden, en zo’n volwassen vis kan makkelijk anderhalve tot twee meter zijn. Daar blijf je wel uit de buurt!

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Ed Stikvoort, Saxifraga; Lützen Portengen, Waarneming.nl