Clematis vitalba. Bosrank

Natuurjournaal 29 juni 2023

Nature Today
29-JUN-2023 - Wilde clematis in bloei en koekoek verlaat Nederland.

In tuinen staan veel variëteiten clematis in bloei, maar er is ook gewoon een inheemse soort. Bosrank heet ze, en deze wilde klimplant begint nu ook te bloeien. Ze heeft in vergelijking met de tuinsoorten kleine bloemen – twee tot drie centimeter groot – met vier witte, viltige bloembladeren die een beetje achterover krullen en de vele meeldraden en stamper de ruimte geven. Ook al zijn de bloemen wat kleiner, het zijn er wel veel! Ze bedekken de bomen, bosjes en kreupelhout waar de plant zich doorheen slingert. Bosrank groeit alleen waar genoeg kalk in de bodem zit. Op de mergelgronden van Zuid-Limburg is ze heel algemeen, ten noorden daarvan groeit ze langs de Maas en ook wel de andere grote rivieren. In het westen is ze ook steeds meer te vinden in kalkrijke duinen én in stedelijk gebied.

Koekoek

Het geluid van een roepende koekoek in het voorjaar geeft sommige mensen een oer-Hollands gevoel. Koekoeken worden hier geboren, maar het is maar de vraag of ze zich Nederlandse vogels voelen. Volwassen koekoeken hebben in mei of juni eieren gelegd en gaan er nu snel weer vandoor. Terug naar tropisch Afrika, waar ze het grootste deel van het jaar doorbrengen. In Nederland zijn ze amper drie maanden: tussen half april en half juli. Intussen zitten de waardvogels – kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte kwikstaart en gele kwikstaart – met het koekoekskroost. De toegewijde pleegouders zijn er vijf weken zoet mee, ruim twee weken broeden en dan nog een paar weken rupsen en insecten aanslepen voor het onverzadigbare reuzenkuiken. Die jonge koekoeken blijven hier nog wel de hele zomer. Wachten ze misschien tot hun pleegouders vertrekken om met hen naar het zuiden te vliegen?

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga; Chris Romeiks, Vogelartinfo via Wikimedia Commons