Met de trapkano naar vogeleiland Bliek

Met de kano naar vogeleiland Bliek

ARK Rewilding Nederland
13-AUG-2023 - ARK Rewilding Nederland ontwikkelde samen met het Wereld Natuur Fonds een kanokaart voor sportieve natuurliefhebbers. Met een kano-excursie voor de leden van ARK's Jonge Rewilders Netwerk werden de nieuwe routes en de kanokaart feestelijk gelanceerd.  

In 2019 zijn de Haringvlietsluizen in het Haringvliet op een kier gegaan. De sluizen hielden sinds 1970 water van de zee tegen. Het openen van de sluizen is cruciaal voor de natuur in de delta, voor trekvissen en vogels. De vissen en vogels hebben zandbanken nodig om te kunnen broeden en te rusten. Het Wereld Natuurfonds bouwde daarom in 2018 eiland Bliek. Op dit unieke vogeleiland kunnen vogels in alle rust broeden en vissen in de ondieptes rusten en paaien. Inmiddels vind je op het eiland zeldzame planten- en vogelsoorten als blauwe waterereprijs, de grote stern en de zwartkopmeeuw. Dankzij een groot vogelkijkscherm en een nieuwe kanokaart kunnen bezoekers genieten van deze zeldzame vogel- en plantsoorten.   

Grote sterns op Bliek

Fietsen door het water 

Een trapkano heeft een vergelijkbare mechaniek als een waterfiets. Er zijn wel peddels aan boord, maar met je benen kan je al het werk doen. De trapkano's blijken snel en stabiel te zijn. Na een uur zien we de grote sterns al jagen rond het eiland. Met een ruime bocht om de vogels leggen we aan bij het kijkscherm.  

Vogelen op Bliek 

De vogelboeken, zoekkaarten en verrekijkers worden gauw uit de tassen gehaald om te ontdekken welke vogels hier allemaal zijn. De meeste vogels zitten op zeker twintig meter afstand maar een aantal jonge grote sterns zitten dichterbij. Die jonge sterns vlak voor het kijkscherm zorgen meteen voor veel enthousiasme.

Op Bliek kan je in alle rust vogels observeren

Waarnemingen  

Wat begon met een eerste waarneming op Bliek van een dagpauwoog in 2018 is uitgegroeid tot een mooie lijst met soorten als; driebloemige nachtschade, tuinbingelkruid, dwergstern, geelpootmeeuw en kleine jager. Tijdens de excursie zagen we dat de zwartkopmeeuwen, zoals verwacht, al weggetrokken waren. De grote sterns en visdiefjes konden we goed observeren en in de verte zagen we middelste zaagbekken. Ook algemene soorten als kokmeeuw en brandgans lieten zich goed zien. 

Een avontuur voor iedereen 

Na anderhalf uur kwamen de dreigende luchten steeds dichterbij en werd het tijd om terug te keren naar het startpunt. Eenmaal terug barste de regen los en blikten we terug. De route met trapkano's is goed bevallen, het is fysiek goed te doen en de beleving van vogels op zo'n klein eiland wordt als bijzonder ervaren. De aanlegsteiger kan wat lastig op te komen zijn en de vloer is oneven, opletten waar je loopt dus.

Genieten van vogels tijdens een sportieve uitdaging, de jonge rewilders vonden het leuk!

Ervaar de deltanatuur 

De kanokaart biedt drie routes en twee startpunten in Middelharnis. Vanaf de Natuurspeelplaats starten twee routes van 4 en 9 kilometer. De route van 9,5 kilometer start bij de Menheerse Werf. De werf is een horecagelegenheid met verhuur van trapkano's, ook kunnen zij veel vertellen over het gebied en hebben zij de kanoroute voor je klaarliggen. 

Ook naar Bliek? Download de kanokaart en laat ons weten hoe het was via social media met #deltanatuur #vogeleilandBliek #meernatuur!

Tekst en foto's: Sabine Wolters, ARK Rewilding Nederland