Kleurkeur blauw - primair

Kennisdag Ecologisch Beheer met een blauw tintje

De Vlinderstichting
31-AUG-2023 - De Vlinderstichting organiseert tweemaal per jaar De Kennisdag Ecologisch Beheer. Dit najaar heeft deze dag een blauw tintje. Nederland is bij uitstek een waterland. Met 300.000 km aan sloten is er veel potentieel voor biodiversiteitsherstel in deze watergangen. Kleurkeur Blauw is een nieuw instrument dat de biodiversiteit in watergangen stimuleert. Op deze kennisdag hoort u daar veel meer over.

Kennisdag Ecologisch Beheer van Watergangen

In een groot deel van de 300.000 kilometer slootkanten is er enorme winst te boeken als er meer aandacht is voor biodiversiteitIn het kader van biodiversiteitsherstel zien we in bermen en groenstroken in de openbare ruimte al veel inspanningen in de vorm van gefaseerd maaien, het maaisel afvoeren en de ontwikkeling van nieuwe machines waarvan de ecologisch prestaties net zo belangrijk worden als de economische prestaties. Maar ook in de blauwe dooradering komt er steeds meer het besef dat het anders kan en anders moet. We zien ook daar steeds vaker dat sloten niet meer volledig geschoond worden, om ook daar flora en fauna te sparen en de biodiversiteit in deze veelzijdige natte systemen te bevorderen. Omdat er steeds vaker de vraag kwam naar uniforme richtlijnen voor het ecologisch beheren van watergangen, werken De Vlinderstichting en Groenkeur al een tijdje aan een beoordelingsrichtlijn voor watergangen. Deze beoordelingsrichtlijn zal de naam Kleurkeur Blauw gaan dragen. Tijdens deze kennisdag lichten we deze nieuwe blauwe lijn graag toe.

Er liggen grote kansen voor biodiversiteit. Zowel in smalle als in brede watergangen zoals hierWaterschap Hunze en Aa’s zal vertellen over hoe zij in samenspraak met hun onderhoudsmedewerkers een manier van beheren hebben ontwikkeld die ze ‘onderhoud op de leefomgeving’ noemen. We zijn te gast bij Cruydt-Hoeck in Friesland. Ook zij zullen een presentatie geven over hoe er ecologisch verantwoord ingezaaid kan worden in de groenblauwe dooradering. In de middag krijgen we een inkijkje van Cruydt-Hoeck als bedrijf. In kleine groepjes krijgen we een rondleiding over hun terrein. Ook is er de mogelijkheid om mensen uit het Kleurkeurteam te spreken en je vragen voor te leggen. Kortom, een leerzame dag vol met mogelijkheden om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.

Meer informatie

Kleurkeur Blauw wordt ontwikkeld door De Vlinderstichting en Groenkeur, in samenwerking met waterschappen, gemeenten, sportvisserij, RAVON, FLORON en (groen)aannemers.

Tekst: Team Kleurkeur, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling