Dolphins

Maak kennis met Yarari: het nieuwste natuurpark van het Caribisch gebied 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
27-SEP-2023 - Het Yarari-reservaat is nu wettelijk ingesteld als natuurpark door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wat een belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt in het behoud van de zee voor het Caribisch gebied. Dit natuurpark omvat de territoriale wateren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en is een cruciale stap in de richting van het veiligstellen van de rijke biodiversiteit hier.

Oorsprong 

Het Yarari-reservaat werd voor het eerst opgericht in 2015 rond de eilanden Saba en Bonaire en sinds 2018 uitgebreid naar Sint Eustatius. Het woord 'Yarari' komt uit de Taino-Indiaanse taal en betekent 'een fijne plek'. Want dit gebied is bedoeld als een fijne plek voor de twintig verschillende zeezoogdieren en meer dan dertig soorten haaien en roggen die in de wateren van het Nederlandse Caribisch gebied leven. Deze soorten zijn voor vitale jacht-, broed- en afkalfgebieden afhankelijk van het netwerk van onderling verbonden leefgebieden dat zich over de regio uitstrekt. 

Megafauna 

Een van de kerndoelstellingen van de oprichting van het Yarari-reservaat is de betere bescherming van deze megafauna. Zeezoogdieren, haaien en roggen spelen allemaal een cruciale rol in het delicate evenwicht van mariene ecosystemen. Door deze wateren aan te wijzen als natuurpark kunnen strengere regels en maatregelen worden getroffen om deze leefgebieden veilig te stellen. Dit omvat het instellen van aangewezen zones waar menselijke activiteit beperkt is om verstoringen voor deze dieren tijdens hun kritieke broed- en voederseizoenen tot een minimum te beperken. Een betere bescherming zal ook helpen de visserij en andere potentieel schadelijke activiteiten in het natuurpark te beperken. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het vernieuwde Visserijbesluit BES (zie de link onderaan). 

Potvis

Beschermingsmijlpaal 

De oprichting van het Yarari-reservaat is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende mondiale inspanningen om de biodiversiteit te beschermen. Dit initiatief onderstreept de inzet van Caribisch Nederland op het gebied van milieubeheer en duurzame ontwikkeling. Het Yarari-reservaat is niet alleen een bewijs van de schoonheid van deze eilanden, maar ook een belofte aan toekomstige generaties dat de wonderen van onze oceanen nog jaren zullen voortduren. 

Meer informatie 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps)communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.   

Tekst: DCNA
Foto's: Casper Douma, WWF (leadfoto: dolfijnen bij Martinique)