NL 2120: Nature-Based Solutions voor een veerkrachtige en esthetische toekomst

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
10-JAN-2024 - Tijdens het symposium over Nature-Based Solutions for Ecosystem Restoration georganiseerd door de Dutch Caribbean Nature Alliance en Fundacion Parke Nacional Aruba, belichtte Lawrence Jones-Walters van Wageningen University het NL 2120-initiatief. Deze visionaire benadering legt de nadruk op gezamenlijke inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, cruciaal voor het kwetsbare Nederland.

Jones-Walters introduceerde het NL 2120-initiatief, een visionaire aanpak gericht op het transformeren van Nederland in 2120. Dit initiatief voorziet in een landschap dat al te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer land onder water, en benadrukt de noodzaak om Nature-Based Solutions te integreren om deze effecten te verzachten. Een voorbeeld dat werd gegeven was het gebruik van wadden versus een betonnen muur om overstromingswater te beheersen. Hoewel beide zullen helpen om water om te leiden, biedt alleen het wad esthetische waarde (meer natuurgebied) en levert het ook ecosysteemdiensten, legt koolstof vast en draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Het succes van het NL 2120-initiatief ligt in het vermogen om tot de verbeelding van het volk te spreken. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden uit verschillende sectoren, hebben Jones-Walters en zijn team gewerkt aan het genereren van publieke bewustwording en interesse. Het initiatief heeft al veel media-aandacht gekregen en benadrukt het belang van Nature-Based Solutions op het hoogste niveau, zoals de toezegging van de G7 (pdf; 126 KB) om tegen 2030 natuurpositief te worden.

Uitbreiden: de rol van partnerschappen

Jones-Walters benadrukte dat partnerschappen essentieel zijn voor het aanpakken van complexe, onderling verbonden uitdagingen. Nature-Based Solutions vereisen samenwerking tussen sectoren en belanghebbenden. Door samen te werken, kunnen belanghebbenden middelen aanboren, kennis delen en flexibele, veerkrachtige oplossingen ontwikkelen.

Sleutels tot succes

Jones-Walters schetste de belangrijkste lessen die zijn getrokken uit het NL 2120-initiatief en de daaropvolgende projecten:

  • Stel je een groot idee voor: visionair denken op lange termijn is cruciaal voor het aanpakken van milieu-uitdagingen.
  • Kies voor een holistische benadering: Nature-Based Solutions moeten in alle sectoren worden geïntegreerd, met de milieusector als belanghebbende in plaats van een op zichzelf staande entiteit.
  • Effectieve communicatie: stem communicatiestrategieën af op verschillende belanghebbenden en zorg ervoor dat de boodschap resoneert met een divers publiek, waaronder ministers, bedrijfsleiders en het publiek.
  • Aanpassingsvermogen en samenwerking: blijf flexibel, sta open voor verandering en bereid om samen te werken met andere sectoren om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
  • Investeer in partnerschappen: het opbouwen en onderhouden van partnerschappen vereist tijd, energie en nieuwe vaardigheden. Ontwikkel het vermogen om discussies met verschillende belanghebbenden te leiden en te faciliteren.
  • Collectieve verbeelding: benut de kracht van collectieve verbeelding voor innovatieve en duurzame oplossingen.

Conclusie: de kosten van niets doen

Lawrence Jones-Walters sloot af met een oproep aan belanghebbenden om rekening te houden met de kosten van niets doen. Nu de Nederlandse eilanden laten zien wat ze te bieden hebben, is het absoluut noodzakelijk om nu te handelen om dit voor toekomstige generaties in stand te houden. De investeringen die worden gedaan in het behoud van het milieu en de voordelen van het ondernemen van actie wegen ruimschoots op tegen de gevolgen van niets doen. In het licht van milieu-uitdagingen bieden inclusieve partnerschappen en Nature-Based Solutions een levensvatbare en duurzame weg naar een betere toekomst.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Presentatie van Lawrence Jones-Walters (Bron: DCNA)

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Het volledige symposium (Bron: DCNA)

DCNA

DCNA betuigt haar dankbaarheid aan de sponsoren; Milton Harms Fonds in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aruba Tourism Authority, VNO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grant Thornton, Nationale Postcode Loterij en Pelican Adventure voor hun bijdrage aan het symposium en het ondersteunen van een omgeving van samenwerking en vooruitgang, als voorbeeld van de kracht van partnerschap bij het stimuleren van positieve ecologische verandering.

Kom meer te weten over de DCNA door de DCNA te volgen op sociale media via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature), LinkedIn (Dutch Caribbean Nature Alliance) en de website te bezoeken.

Tekst, foto's en films: DCNA