Kropaar

Dactylis glomerata, kropaar, cock's-foot Kropaar (Bron: Saxifraga-Rudmer Zwerver)

Dactylis glomerata

Kropaar is een algemeen gras dat op droge, voedselrijke of goed bemeste bodems te vinden is. De kropaar kan nauwelijks met andere grassen verward worden. Het blad is grijsachtig groen, en de plant heeft een grove bloeipluim: de aartjes zitten in dikke kluwens bij elkaar aan het einde van de pluimtakken. De plant is ruw door de korte stekelhaartjes. Het tongetje is langwerpig en wit.

Voor De Natuurkalender vragen we waarnemingen van:

  • Eerste bloei

Waarnemingen voor deze soort