Meidoorn (tweestijlige)

Crataegus laevigata, Tweestijlige meidoorn, bloei Woodland hawthorn Tweestijlige meidoorn (Bron: Saxifraga-Jan van der Straaten)

Crataegus laevigata

De een- en tweestijlige meidoorn lijken zo veel op elkaar, dat ze herhaaldelijk worden verward. Als men echter op de bladeren let (zie Figuur en Tabel), is verwarring uitgesloten. Het blad van de eenstijlige meidoorn is dieper ingesneden dan dat van de tweestijlige. Het is jammer dat het kenmerk der stijlen niet altijd opgaat; daarom is dit kenmerk niet in de tabel opgenomen. De tweestijlige meidoorn is minder algemeen dan de eenstijlige. Hij komt voor in loofbossen op vochthoudende, goede grond.

Ook de sleedoorn lijkt op de meidoorn, maar deze is te herkennen door te kijken naar de plaats waar de doorns zitten: meidoorn en sleedoorns hebben beide twijgen die in doorns uitlopen, maar alleen de meidoorn heeft ook altijd zijdoorns, die niet een twijguiteinde vormen. De sleedoorn bloeit al voordat de bladontplooiing begint.

Voor de Natuurkalender nemen we waar:

  • Bladontplooiing
  • Bloei
  • Vruchten rijp
Eenstijlige Meidoorn Tweestijlige meidoorn
Veerspletig tot veerdelig (d.w.z. de insnijdingen gaan tot de helft of ver over het midden van de zijnerven heen) 3-5 lobbig (de insnijdingen bereiken het midden van de zijnerven niet)
Slippen zijwaarts gericht Lobben naar voren gericht.

 

Meidoornbladeren (Links eenstijlige meidoorn, rechts tweestijlige meidoorn) Bladeren van de eenstijlige meidoorn (twee afbeeldingen links) en de tweestijlige meidoorn (twee afbeeldingen rechts)