Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 11 van 12 - 118 Resultaten

Haarmos en Buntgras in stuifzandlandschap

Op de Strabrechtse Heide woedde twee jaar geleden een flinke brand. Hierbij gingen tientallen hectares heide en bos in vlammen op. Geluk bij dit ongeluk is dat Staatsbosbeheer in het terrein nu relatief eenvoudig stuifzand kan..


Lees verder 2 november 2012   11 jaar oud
Vierbandgroefbij mannetje in de hand

Uit onderzoek blijkt dat kale steilwanden in Zuid-limburgse graslanden zeer belangrijk zijn als nestplaats voor bedreigde bijensoorten. Onder andere voor de Vierbandgroefbij die sinds 1954 als ‘verdwenen’ te boek stond. In het..


Lees verder 11 oktober 2012   11 jaar oud
Hoogveen in Estland

Herstel van hoogveen blijkt op veel plaatsen mogelijk. Dit is de hoopgevende conclusie van beheerders, onderzoekers en beleidsmakers na een drukbezochte bijeenkomst in Nijmegen gisteren. De sleutel ligt voornamelijk in een..


Lees verder 3 oktober 2012   11 jaar oud
Roodkniedikpootspringspin

Nederland is een inheemse spinnensoort rijker. Tijdens een grootschalig onderzoek aan de fauna van heideterreinen is de Roodkniedikpootspringspin voor het eerst in ons land aangetroffen. De vondst van deze nieuwe soort wordt..


Lees verder 20 september 2012   11 jaar oud
Insectenbemonstering op een groene strandvlakte

Ecologen onderzoeken momenteel de natuurwaarden van zoet-zoutgradiënten. Zij willen achterhalen welke planten- en diersoorten afhankelijk zijn van overgangen tussen zoete en zoute milieus en hoe deze gradiënten zich in kustzones..


Lees verder 29 augustus 2012   11 jaar oud
Vrouwtje Grauwe klauwier

Notabene in het 'Jaar van de Klauwieren’ maken de Grauwe klauwieren voor het tweede jaar op rij een dramatisch seizoen door. Ongeveer vijftig procent van de paartjes ziet hun nestpogingen bijna letterlijk in het water vallen...


Lees verder 20 juli 2012   11 jaar oud
Bemonstering van watermacrofauna in een randzone van hoogveen met Waterdrieblad

Het lukt steeds beter om in de restanten van Nederlandse hoogvenen de groei van verschillende soorten veenmossen te stimuleren. Maar wat is nodig voor het herstel van de dierenwereld in onze venen? Een expeditie naar ongerepte..


Lees verder 29 juni 2012   11 jaar oud
Vrouwtje Tapuit met een kniptor

Na ruim zes maanden in Afrika te hebben doorgebracht zijn onze tapuiten weer terug in hun broedgebieden. Opmerkelijk is dat weinig volwassen tapuiten de winter hebben overleefd en dat de overlevers laat en verspreid zijn..


Lees verder 7 juni 2012   11 jaar oud
Embryonale afwijkingen bij Graspieper. veergroei op het vruchtvlies

In eieren van zangvogels zijn embryonale afwijkingen vastgesteld. Een ernstige dioxine blootstelling lijkt hiervoor verantwoordelijk te zijn. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Bargerveen aan de tapuit en graspieper...


Lees verder 16 mei 2012   12 jaar oud
Vrouwtje Grauwe Klauwier

Het ‘jaar van de Klauwieren’ 2012 is nu ook voor de Grauwe klauwier begonnen. In de afgelopen week zijn de eerste meldingen van mannetjes binnengekomen en dinsdag werd het eerste vrouwtje ontdekt. En wat voor één! Met bijna zeven..


Lees verder 10 mei 2012   12 jaar oud

Archief