Natuurberichten

Uitgever: EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten brengt de Nederlandse insecten en andere ongewervelden in kaart.

Pagina 29 van 35 - 346 Resultaten

Rookvliegje

Kampvuurtjes maak je vaak 's avonds. Dat is jammer, want in het donker kun je geen getuige zijn van een geheimzinnig verschijnsel dat zich kan voordoen in de rook van het vuur. Bepaalde kleine zwarte vliegjes hebben de gewoonte om..


Lees verder 28 juli 2014   9 jaar oud
Waterdiertjes zoeken

Afgelopen zondag organiseerde de Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek voor de eerste keer een ‘Soortendag’. Deze vond plaats in de heemtuin van Zaandam en ongeveer 300 inwoners van deze stad kwamen op de dag af. Tijdens..


Lees verder 16 juli 2014   9 jaar oud
Beekpiraat

Deze lente werd de beekpiraat, een zeer zeldzame wolfspin, voor het eerst na 124 jaar weer in Nederland gezien. Op de dag van de vondst was nog niet duidelijk dat het hier om een bijzondere ontdekking ging. Dat werd pas later, na..


Lees verder 11 juli 2014   9 jaar oud
Een uitgebreide vloedmerk vol leven

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken. Algen vormen de belangrijkste component, naast allerlei zeedieren als kwallen en weekdieren en menselijk afval. Een hele gemeenschap van gespecialiseerde diertjes vindt..


Lees verder 1 juli 2014   9 jaar oud
Coconnen met larven uit Veendam

In Veendam werden onlangs vreemde, bewegende zaadjes onder een esdoorn waargenomen. Dit bleken cocons van de bladwesp Heterarthrus aceris te zijn. De larven van de bladwesp snijden een rond stukje blad uit en vallen daarmee uit de..


Lees verder 29 juni 2014   9 jaar oud

Tijdens de 1000-soortendag werd niet alleen de duizendste soort voor het Lauwersmeer waargenomen maar er werden tevens twee vliegen aangetroffen die nooit eerder in Nederland waren gevonden. Het gaat om de prachtvlieg..


Lees verder 24 juni 2014   9 jaar oud

Recent is het onbestippelde lieveheersbeestje voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ontdekker maakte foto’s in Overijssel en zag naderhand dat op de foto’s dit nieuwe lieveheersbeestje stond. Het aantal in Nederland..


Lees verder 8 juni 2014   9 jaar oud
Vrouwtje onvoorspelbare bijvlieg Eristalis similis

Normaal gesproken is de onvoorspelbare bijvlieg een zeldzame soort die nauwelijks wordt waargenomen, maar eens in de zoveel jaar duikt de soort overal op en is het één van de meest algemene soorten bijvliegen. Dit gebeurt meestal..


Lees verder 5 mei 2014   10 jaar oud
Naaldsteenvlieg Leuctra fusca

Een uiterst bijzondere waarneming van een naaldsteenvlieg werd 30 maart op waarneming.nl geplaatst. Het betreft het tweede gefotografeerde exemplaar van de naaldsteenvlieg in de regio in een half jaar tijd! Naaldsteenvliegen zijn..


Lees verder 9 april 2014   10 jaar oud
heidehaantje (Lochmaea suturalis)

Bij EIS Kenniscentrum Insecten komen diverse berichten binnen over enorme aantallen kevertjes die op de heide en zelfs in woonwijken rondvliegen. Ook op waarneming.nl worden grote aantallen gemeld uit diverse heidegebieden in..


Lees verder 7 april 2014   10 jaar oud

Archief