Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.

Pagina 12 van 13 - 122 Resultaten

Backpackers met honden in Mallebos

Heerlijk met de hond wandelen in de natuur is ontspannend. In de kwetsbare natuur zijn hier wel regels voor en moeten honden vaak aan de lijn. Want loslopende honden in kwetsbare natuur kunnen vervelende gevolgen hebben voor de..


Lees verder 6 mei 2016   7 jaar oud
Zeearend met drie jongen in Roggebotzand

In Nationaal Park Lauwersmeer is in ieder geval één jonge zeearend uit het ei gekropen. Staatsbosbeheer is erg blij dat de in dit natuurgebied levende zeearenden toch weer succes hebben met broeden. Dit broedgeval geeft opnieuw..


Lees verder 4 mei 2016   7 jaar oud
Pandion haliaetus. Visarend

De visarend is terug als broedvogel in Nederland. De boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch hielden de afgelopen weken twee paartjes visarenden nauwlettend in de gaten. Na paringen, nestbouw en baltsgevechten is het dan..


Lees verder 1 mei 2016   7 jaar oud
Pandion haliaetus. Visarend

De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst een visarend in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch. Ze bouwden er diverse nesten, maar..


Lees verder 28 april 2016   7 jaar oud
Vier wandelende mensen in het Mallebos bij Spijkenisse

Nederlanders brengen veel meer tijd binnen door dan ze willen. Maar liefst tweederde van de Nederlanders wil graag meer buiten zijn. Dit terwijl de meeste Nederlanders in de wintermaanden bijna negentig procent van de tijd of meer..


Lees verder 8 april 2016   7 jaar oud
Malus sylvestris, wilde appel

In het Nederlandse bos zijn nog maar enkele plekken waar de wilde appel groeit. In totaal gaat het om niet meer dan 250 exemplaren. Om te voorkomen dat de soort verdwijnt, worden op locaties waar de wilde appel nog voorkomt of..


Lees verder 5 april 2016   7 jaar oud
Riet uit Westzaan dient als kustbescherming. Strand Bergen aan Zee

Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) starten een project om Noord-Hollands riet te gebruiken bij de bescherming van de Noord-Hollandse kust. Voordeel voor Staatsbosbeheer: het riet hoeft niet langer..


Lees verder 14 maart 2016   7 jaar oud
Limosa limosa. Grutto, vliegend

In de Surhuizumermieden in Friesland is sinds 2008 het aantal broedende grutto’s met de factor vijf toegenomen. In 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied slechts 14 paartjes, in 2015 zijn het er al 73. Ook andere..


Lees verder 4 februari 2016   7 jaar oud
Lycaena dispar. Grote vuurvlinder

De komende maanden voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in natuurgebied de Rottige Meente in Fryslân, om verdroging en verzuring van het veen tegen te gaan. Het gaat om maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren, waardoor..


Lees verder 21 januari 2016   7 jaar oud
Heckrunderen

Staatsbosbeheer telde in oktober 2015 de grote grazers in de Oostvaardersplassen. In totaal werden er zo'n 225 heckrunderen, 1075 konikpaarden en 3050 edelherten geteld. Met deze tellingen wil Staatsbosbeheer in de gaten houden..


Lees verder 18 januari 2016   7 jaar oud

Archief