Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Deel deze pagina

Pagina 15 van 16 - 155 Resultaten

Vier wandelende mensen in het Mallebos bij Spijkenisse

In woonomgevingen met meer natuurlijke elementen zoals groen of water hebben bewoners minder vaak last van angststoornissen dan in woonomgevingen die weinig natuurlijke elementen bevatten. Ook ervaren zij een betere algehele..


Lees verder 30 november 2016   5 jaar oud
Wolf VOOR EENMALIG GEBRUIK

De wolf die begin september in Beuningen (Overijssel) werd gesignaleerd is afkomstig uit een roedel in het oosten van Duitsland. Dit blijkt uit onderzoek van Arjen de Groot en Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research..


Lees verder 2 november 2016   5 jaar oud
Lutra lutra. Otter

Jaarlijks monitort Alterra de otters in Nederland. Sinds kort zijn de resultaten van de monitoringsronde van de winter 2015/2016 beschikbaar. Die wijzen uit dat de genetische variatie in de Nederlandse otterpopulatie niet verder..


Lees verder 16 oktober 2016   5 jaar oud
Kerk te Warstiens, Friesland. Op de achtergrond is de oprukkende stad Leeuwarden te zien

Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van Martin Goossen van Wageningen..


Lees verder 4 oktober 2016   6 jaar oud
Dactylis glomerata, kropaar, cock's-foot

Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk? Dit was, vrij vertaald, de vraag van de Europese Commissie aan een onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van..


Lees verder 31 augustus 2016   6 jaar oud
Herten rij

Edelherten en wilde zwijnen zijn in Nederland teruggedrongen tot een beperkt aantal leefgebieden. Toch worden ze ook daarbuiten wel waargenomen en de vraag is dan waar deze zwervers vandaan komen. In opdracht van BIJ12 en..


Lees verder 15 juni 2016   6 jaar oud
wormkruidbij

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Een landschap waar een diversiteit..


Lees verder 8 juni 2016   6 jaar oud
Wilgen knotten bij Scherpenzeel

Georganiseerde burgers leveren een belangrijke bijdrage om het landelijk gebied en de stad te vergroenen. Weinig initiatieven zijn echter actief binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is opvallend, want groene burgerinitiatieven..


Lees verder 27 mei 2016   6 jaar oud
Pyrus communis. Gewone peer

Meer bloemenweiden kunnen zorgen voor meer diversiteit in wilde bestuivende insecten. En meer diversiteit in bestuivende insecten zorgt voor een betere kwaliteit fruit. En dus voor hogere opbrengsten. Bij de teelt van zowel peren..


Lees verder 16 mei 2016   6 jaar oud
HappyHier smiley uitsnede banner

Waar voelen mensen zich het gelukkigst? Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen in Nederland uit om die vraag te helpen beantwoorden door in de app HappyHier regelmatig aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen. Deelnemers..


Lees verder 1 mei 2016   6 jaar oud

Archief