Natuurberichten

Uitgever: Provincie Overijssel

Natuur is veelomvattend: van natuurgebied, je eigen tuin, grasvelden tot akkerbouw. En nog zoveel meer! Provincie Overijssel werkt samen met partners aan de uitvoering van onze natuurvisie in het programma Natuur voor Elkaar. Natuur voor Elkaar gelooft dat iedereen blij wordt van natuur. Daarom zijn wij de beweging die mens & natuur verbindt. We brengen de Overijsselse natuur dagelijks dichterbij en vertellen je wat JIJ kan doen. Want iedereen kan een steentje bijdragen aan deze groene beweging!

Pagina 5 van 5 - 47 Resultaten

Wroetvarkens wroeten in het strooisel

Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de wroetvarkensboeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en..


Lees verder 28 februari 2020   3 jaar oud
Patrijs met jong

Toenemende versnippering van leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en de agrarische natuurvereniging aanleiding om..


Lees verder 13 februari 2020   3 jaar oud
Klimaatbuffer Onlanden bij Groningen

Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en..


Lees verder 25 januari 2020   3 jaar oud

Samen met de gemeente Olst-Wijhe, Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelde Stichting de Noordmanshoek een uniek concept: één van de eerste Energietuinen van Nederland. Het is de bedoeling dat er over..


Lees verder 24 december 2019   3 jaar oud
Natuurinclusief bouwen

Op 20 november vond het congres 'Natuurlijk' plaats in Olst (OV). Met ruim 240 deelnemers was dit congres een mijlpaal voor natuurinclusief bouwen. De dag stond in het teken van de lancering van de Toolbox Natuurinclusief Bouwen...


Lees verder 30 november 2019   3 jaar oud
Leo en Annuska de Jongh bij de bloemenrand langs hun akker in Wijhe.

De biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel. Verzuring, verdroging, bemesting en versnipperde leefgebieden maken dat planten en dieren het moeilijk hebben en lokaal verdwijnen. De provincie Overijssel wil die..


Lees verder 21 november 2019   3 jaar oud
Mustela erminea. Hermelijn

Vele honderden faunapassages zijn aangelegd, maar werken ze ook? Bekijk het zelf! De provincie Overijssel en Arcadis hebben een webtool ontwikkeld, waarop beelden van monitoring online worden gedeeld. En we hebben jouw hulp nodig..


Lees verder 15 april 2016   7 jaar oud

Archief