omslag gids E.J. Weeda: Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren - biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden. Uitgave Alterra, Wageningen UR.

Waterplanten als indicator voor waterkwaliteit

13-OKT-2011 - De kwaliteit van het water in sloten en vaarten, poelen en plassen is eenvoudig af te lezen aan de planten die in het water groeien. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, publiceerde een handleiding waarmee in Friesland met behulp van 15 ter plaatse voorkomende plantensoorten de waterkwaliteit kan worden vastgesteld.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum] 

De kwaliteit van het water in sloten en vaarten, poelen en plassen is eenvoudig af te lezen aan de planten die in het water groeien. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, publiceerde een handleiding waarmee in Friesland met behulp van 15 ter plaatse voorkomende plantensoorten de waterkwaliteit kan worden vastgesteld.

Voor waterplanten zijn stikstof en fosfor, na koolstof, de voedingselementen waar het op aan komt. Qua stikstof en fosfor is er weinig verschil met landplanten. Een hoog stikstof- en fosforgehalte kan problemen veroorzaken doordat algen en kroos zich zo sterk uitbreiden dat ondergedoken waterplanten te weinig licht krijgen. Stikstof vormt soms ook een probleem omdat het in bepaalde wateren voorkomt in de vorm van (giftig) ammoniak.

Grofweg zijn wateren in vier typen te verdelen: zeer voedselarm, matig voedselarm, gemiddeld voedselrijk en zeer voedselrijk. Eddy Weeda, de auteur van de handleiding, heeft voor het gebied de Noardlike Fryske Wâlden voor deze vier typen in totaal 15 gidsplanten beschreven. Aan iedere in een bepaald water voorkomende plantensoort kent hij punten toe. De gemiddelde score geeft dan de classificatie van dat water. Er is bewust gekozen voor een beperkt aantal soorten, omdat dat de gids gemakkelijk hanteerbaar maakt. De planten, die in het boekje uitgebreid beschreven worden, zijn ook zonder behulp van een specialist op naam te brengen.

De handleiding is speciaal gemaakt voor de Noardlike Fryske Wâlden, waar het systeem tijdens het onderzoek goed toepasbaar bleek. Ook voor waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties en provincies elders zou het een snelle en goedkope manier kunnen zijn om de biologische waterkwaliteit te toetsen.

Download hier de volledige uitgave: E.J. Weeda: Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren - biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden. Uitgave Alterra, Wageningen UR.

Bron: Alterra Wageningen UR