Logo Tuinvlindertelling Vlinder Mee

Vlinder jij ook mee dit weekend?

5-AUG-2011 - Natuurpunt, haar Waalse zustervereniging Natagora en de Nederlandse Vlinderstichting organiseren dit weekend voor de vijfde maal een nationale tuinvlindertelling. Hiermee houden de natuurverenigingen sinds 2007 de vinger aan de pols van het dagvlinderbestand in België en Nederland. De nadruk ligt op 'gewone soorten' die in en om tuinen zitten. Iedereen met een tuin of terras kan dit weekend weer mee tellen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt op [publicatiedatum]

Natuurpunt, haar Waalse zustervereniging Natagora en de Nederlandse Vlinderstichting organiseren dit weekend voor de vijfde maal een nationale tuinvlindertelling. Hiermee houden de natuurverenigingen sinds 2007 de vinger aan de pols van het dagvlinderbestand in België en Nederland. De nadruk ligt op ‘gewone soorten’ die in en om tuinen zitten. Iedereen met een tuin of terras kan dit weekend weer mee tellen.

De Tuinvlindertelling is een actie van Natuurpunt vzwVlinders tellen is niet alleen leuk, het is ook nuttig. Uit de tellingen van de voorbije jaren bleek onder andere dat er in 2009 en 2010 heel wat meer vlinders waren dan in 2007 en 2008. Ook soorten die de laatste 10 jaar sterk afnamen zoals de citroenvlinder en de kleine vos vertoonden een duidelijk herstel. De telgegevens tonen ook aan dat het echt helpt, wanneer je ‘vlindervriendelijke maatregelen’ in de tuin neemt. Tuinen met meer maatregelen hebben meer vlinders van meer verschillende soorten. Dit is hoopgevend nieuws voor ons vlinderbestand.

Uitzonderlijke weersomstandigheden
Maar of de situatie dit jaar even rooskleurig zal zijn, is lang niet zeker. 2011 lijkt een jaar te worden vol uitzonderlijke weersomstandigheden. Na een buitengewoon droog en warm voorjaar, volgde een ongewoon koude en natte julimaand. Dit heeft onmiddellijk effect op onze dagvlinders, die sterk afhankelijk zijn van zonnewarmte. Veel soorten kwamen tot 3 weken vroeger uit de pop, sommige lijken een heel goed jaar te kennen, andere dan weer helemaal niet.

Om de situatie goed te kunnen opvolgen, roept Natuurpunt iedereen op om dit jaar weer mee vlinders te tellen in de tuin tijdens het Nationale Vlindertelweekend op 6 en 7 augustus 2011. Naast het verzamelen van cijfers over de toestand van onze vlinderfauna is dit ook een ideaal moment om de verschillende soorten te leren herkennen en om je tuin eens te screenen op vlindervriendelijkheid.

Resultaat van de telling
Het verloop van de tellingen kan live gevolgd worden via www.vlindermee.be. Reeds aan het eind van het telweekend kan er een voorlopige tendens opgemaakt worden. In de eerste dagen na de telling worden de waarnemingen verder verwerkt. Het verslag met de resultaten van de voorbije jaren kan je hier downloaden.

 

Tekst: Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie

Meer info over de actie en tips om vlinders te leren herkennen:

www.vlindermee.be            www.natuurpunt.be/vlindermee