Ambrosia Bloei

Alsemambrosia pas laatste jaren in de lift

FLORON
7-AUG-2011 - Alsemambrosia is de meest voorkomende Ambrosiasoort in Nederland. Het is een soort die pas laat in de zomer in bloei komt. Ter bestrijding van deze ‘hooikoortsplant’ werd door de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit afgelopen week een nieuwe campagne gestart. FLORON en De Natuurkalender brachten in het kader daarvan de verspreiding en trend van deze soort over de afgelopen decennia in beeld.

Bericht uitgegeven door FLORON en De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Alsemambrosia is de meest voorkomende Ambrosiasoort in Nederland. Het is een soort die pas laat in de zomer in bloei komt. Ter bestrijding van deze ‘hooikoortsplant’ werd door de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit afgelopen week een nieuwe campagne gestart. FLORON en De Natuurkalender brachten in het kader daarvan de verspreiding en trend van deze soort over de afgelopen decennia in beeld.

Uit analyse van gegevens vanaf 1975 komt naar voren dat Alsemambrosia in de periode tot 2000 jaarlijks van hooguit enige tientallen plekken (kilometerhokken) per jaar werden gemeld. De laatste 10 jaar neemt dat aantal sterk toe. Nu wordt de soort jaarlijks van ruim meer dan 100 plekken gemeld. Bovendien blijkt de soort in steeds weer nieuwe gebieden op te duiken.

Alsemambrosia in de berm (foto: Wout van der Slikke)

De hoge aantallen waarnemingen in de recente periode zijn voor een deel te verklaren uit media-aandacht voor Ambrosia na oproepen om waarnemingen ervan door te geven. Desondanks wordt de toename als reëel beoordeeld, omdat ook bij eerdere uitputtende planteninventarisaties de soort slechts incidenteel werd gemeld.

Uit deze analyse blijkt ook dat de soort vooral in stedelijke omgeving bij herhaling wordt aangetroffen. Daarnaast zijn er bestendige groeiplaatsen in natuurgebieden langs de Waal ten oosten van Nijmegen tot in aangrenzend Duitsland.

Hotspots van Alsemambrosia in Nederland op basis van aantal jaren met waarnemingen in de periode 1975 t/m 2010 (bron: NDFF, Natuurkalender, Waarneming.nl)

Gegevens over de omvang van de populaties zijn vooral van de laatste jaren bekend. Daaruit blijkt dat het bij het merendeel van de waarnemingen gaat het om kleine populaties. Deze hebben waarschijnlijk vooral betrekking op planten uit tuinen en zijn veelal terug te voeren op exemplaren die opgeslagen zijn uit vogelvoer. Toch heeft ruim 1 op de 20 waarnemingen betrekking op populaties van meer dan 50 exemplaren. Juist dit soort grotere populaties, relatief vaak aangetroffen in het openbaar groen, kunnen naar verwachting gemakkelijker zaad zetten en tot een bestendige populatie uitgroeien.

De campagne van de nVWA richt zich dan ook zowel op gemeenten als particulieren. Op de eerste om de grote populaties in openbaar groen effectief te bestrijden; de tweede om te voorkomen dat de losse exemplaren uit de tuin zich verder weten te verspreiden.

Tekst: Baudewijn Odé en Wout van der Slikke, FLORON; Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto’s: Wout van der Slikke, FLORON

Bron: Odé, B., R. Beringen en A. van Vliet. Analyse trends en hotspots Alsemambrosia.
Gebaseerd op waarnemingen uit: NDFF, Natuurkalender en Waarneming.nl
.
Meer informatie over Ambrosia: www.ambrosiavrij.nu
Geef ambrosiawaarnemingen door op de speciale pagina van De Natuurkalender