Ambrosia Wageningen 04-09-09 kleine versie

Help hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden

De Natuurkalender
3-AUG-2011 - Uit een nieuwe analyse van ambrosiawaarnemingen blijkt dat Ambrosia een opmars maakt in ons land. Voor een effectieve bestrijding van de hooikoortsplant Ambrosia in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, van tuinbezitters tot akkerbouwers, de komende weken de handen uit de mouwen steken. Door de plant op de juiste manier te verwijderen voorkomen we dat Ambrosia uitgroeit tot een schadelijk onkruid en veroorzaker van extra hooikoortsklachten.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender en FLORON op [publicatiedatum]

Uit een nieuwe analyse van ambrosiawaarnemingen blijkt dat Ambrosia een opmars maakt in ons land. Voor een effectieve bestrijding van de hooikoortsplant Ambrosia in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, van tuinbezitters tot akkerbouwers, de komende weken de handen uit de mouwen steken. Door de plant op de juiste manier te verwijderen voorkomen we dat Ambrosia uitgroeit tot een schadelijk onkruid en veroorzaker van extra hooikoortsklachten.

De komende weken is het moment om Ambrosia te verwijderen, omdat de plant nu goed te herkennen is. Op www.ambrosiavrij.nu staan tips hoe de plant eruit ziet en veilig kan worden bestreden. Goede voorzorgsmaatregelen zijn erg belangrijk bij verwijdering van de plant, zoals het dragen van handschoenen. Ook worden mensen die de ambrosiaplant tegenkomen, opgeroepen dit te melden op de Ambrosia invoerpagina van De Natuurkalender.

Ambrosia (foto: Arnold van Vliet)

Aanwezigheid in Nederland
Ambrosia in tuin (foto: D. van Pijkeren)Ambrosia komt nog niet massaal voor in Nederland, maar heeft zich de laatste 10 jaar wel al verspreid over het hele land. De planten staan vooral op 'verstoorde gronden', zoals bermen en bouwterreinen. De soort Alsemambrosia groeit in tuinen, vooral op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer bevatten soms zaden van Ambrosia. Vaak staan er enkele planten bij elkaar, maar vorig jaar zijn op een tiental locaties concentraties aangetroffen met honderden planten, vooral in stedelijke omgevingen. Het is de verwachting dat Ambrosia zich verder zal vestigen en verspreiden in Nederland als niet de nodige maatregelen worden genomen. Daarom startte de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vorig jaar met een meerjarige campagne voor de bestrijding van Ambrosia.

Schade teelten
In andere Europese landen, waaronder Duitsland, is Ambrosia ook al een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten, omdat het daar leidt tot slechtere oogsten in onder andere de aardappelen- en vollegrondsgroententeelten. De aandacht voor de hooikoortsplant vorig jaar leidde in Nederland tot een melding van een akkerrand in Noord-Brabant die zwaar is besmet met Ambrosiaplanten (zie foto). De nVWA is daar samen met Staatsbosbeheer een uitputtingsexperiment gestart. Dit experiment is erop gericht de besmette akkerrand binnen een aantal jaar helemaal vrij te krijgen van Ambrosia.

Ambrosia in akkerrand in Noord-Brabant (foto: Wietse den Hartog)

Bloeiende ambrosia (foto: Arnold van Vliet)

De ‘hooikoortsplant’
Ambrosia staat wereldwijd vooral bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. De pollen die vrijkomen tijdens de bloei van Ambrosia zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. De plant bloeit daarbij laat, vanaf augustus tot en met oktober. Door deze late bloei kan ambrosia het huidige hooikoortsseizoen tot ongeveer 2 maanden verlengen, als Ambrosia zich verder weet te vestigen in Nederland. Volgens de Pollenplanner van www.allergieradar.nl is het eerste Ambrosiapollen vanaf eind augustus in Nederland te verwachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de pollenconcentratie net als de voorgaande jaren nog zeer laag zijn.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University; Baudewijn Odé, FLORON en de overige organisaties betrokken bij de campagne 'Voorkom hooikoorts jaarrond, trek ambrosia uit de grond'. Zie www.ambrosiavrij.nu voor meer informatie.
Foto's: Arnold van Vliet; Wietse den Hartog; D. van Pijkeren