Alsemambrosia langs de waterkant

Ambrosia wordt steeds meer bestreden

FLORON
3-OKT-2017 - Sommige invasieve exotische planten veroorzaken schade in het waterbeheer of natuurbeheer. Daarom worden ze vaak bestreden. Alsemambrosia kreeg die aandacht tot voor kort niet. Dat lijkt te veranderen nu blijkt dat de soort geregeld permanente voet aan de grond krijgt in stedelijke omgeving en voor recreatie geliefde natuurterreinen.

De hotspots voor Alsemambrosia in Nederland; hoe groter de stip hoe langer de soort er bekend is

In Nederland komen drie soorten van het geslacht Ambrosia voor. Daarvan is Alsemabrosia (Ambrosia artemisifolia) de meest algemene, welke inmiddels door heel Nederland voorkomt. Ze zijn allen afkomstig uit Noord- Amerika en waarschijnlijk als vervuiling in zaaizaad van bijvoorbeeld granen meegekomen naar Europa. In de laatste 15 jaar is Alsemambrosia bezig met een opmars.

Het probleem is niet zozeer dat Ambrosia inheemse planten of dieren verdringt, maar zit in de gezondheidsrisico’s. Het is een beruchte plant als het gaat om hooikoorts. Mensen kunnen heel allergisch zijn voor het stuifmeel (pollen), net als dat van grassen en sommige bomen. Bovendien bloeit Ambrosia in de maanden augustus tot oktober, wanneer de meeste andere hooikoortsplanten uitgebloeid zijn. Als de plant zich nog verder uitbreidt kan op den duur het hooikoortseizoen voor sommige mensen met twee maanden worden verlengd. Met name in Zuid-Europa zijn al veel mensen die in die periode gezondheidsklachten hebben. In Nederland probeert de NVWA met een aantal partners te voorkomen dat we ook in zo’n situatie belanden.

 

 

Hardnekkig

Aantal vondsten van Alsemambrosia, gesplitst naar nieuwe vondsten en vondsten op bekende plaatsen

Alsemambrosia is een eenjarige plant die in warme zomers flink groot kan worden en in het najaar veel bloemen en zaden kan produceren. Soms draagt één plant enkele honderden zaden. Als het de plant eenmaal lukt om zaden te produceren is het lastig om de soort daar weg te krijgen. Dit komt omdat de zaden in de bodem zeker twintig jaar kunnen overleven. In die periode kan een kleine verstoring van de bodem een zaadje aan de oppervlakte brengen, wat dan weer kan kiemen en uitgroeien tot een volwassen plant.

Bestrijding van deze soort is dus erg belangrijk en moet eigenlijk in een zo vroeg mogelijk stadium na een melding worden opgepakt, liefst voordat hij zaden heeft geproduceerd.

Campagne

Er is inmiddels al een aantal jaren aandacht voor het bestrijden van Ambrosia. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er via vogelvoer en zaaizaad zaden Nederland binnenkomen. Daarnaast is aan burgers gevraagd om de eventuele planten die in hun tuin opschieten te verwijderen, zodat er geen populaties in tuinen en steden ontstaan. In openbare gebieden zijn beheerders van bermen, parken en natuurterreinen gevraagd om de bestrijding op te pakken. De volksgezondheid is immers potentieel in het geding. De laatste paar jaar worden de beheerders daarvoor direct benaderd door FLORON, zodra er Ambrosia in hun beheergebied opduikt. Deze meldingen worden inmiddels vaak serieus door de groenafdelingen van gemeenten en andere terreinbeheerders opgepakt. Ze sporen de soort op en verwijderen de planten, om de opmars te stoppen. Toch zijn er een aantal beheerders die geen gerichte actie ondernemen, met het risico dat de soort zich lokaal kan vestigen en Ambrosia zich verder kan uitbreiden.

Meer informatie over Ambrosia, o.a. over de manier van bestrijden is te vinden op deze pagina van de NVWA.

Tekst: Baudewijn Odé, FLORON
Foto: Peter Meininger
Grafieken: FLORON