De bovenstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Samenwerkende Artsen en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg (SAAG).

Kans op tekenbeet nog steeds minimaal

De Natuurkalender
7-MRT-2010 - De kou houdt aan waardoor vrijwel alle teken nog in winterrust blijven. Toch is het zelfs onder deze omstandigheden nog mogelijk om een tekenbeet en daarmee de ziekte van Lyme op te lopen.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 7 maart 2010

De kou houdt aan waardoor vrijwel alle teken nog in winterrust blijven. Toch is het zelfs onder deze omstandigheden nog mogelijk om een tekenbeet en daarmee de ziekte van Lyme op te lopen.

De lage temperaturen in de eerste maanden van dit jaar houdt de natuur in rust. De winterse omstandigheden zorgen ervoor dat ook teken inactief blijven. De kans om een tekenbeet op te lopen zijn daarom minimaal. Toch zijn sinds 1 januari nog zo’n 6 tekenbeten gemeld op www.natuurkalender.nl (zie Figuur 1). Dit is ongeveer maar een kwart van het aantal dat in de voorgaande drie jaar in dezelfde periode gemeld werd. Het aantal is zeer laag maar het geeft aan dat zelfs bij deze winterse omstandigheden er een kans is om een tekenbeet op te lopen en daarmee ook de ziekte van Lyme. Bij een van de personen die een tekenbeet registreerde is de ziekte van Lyme geconstateerd.


Figuur 1: Locaties waar tekenbeten zijn gemeld op
www.natuurkalender.nl.

Volgens de tiendaagse weersverwachting van het KNMI gaat de maximumtemperatuur geleidelijk aan om hoog maar blijft de minimumtemperatuur onder het vriespunt liggen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat teken snel veel actiever zullen worden.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto: RIVM