Bergeend

Waar is de bergeend gebleven?

Vogelbescherming Nederland
13-AUG-2011 - Zeg je bergeend, dan zeg je Waddenzee. Een groot deel van de Europese populatie gebruikt dit gebied om in de zomer te ruien. Maar sinds 2000 neemt het aantal bergeenden in een rap tempo af. De reden is tot nu toe onbekend.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Zeg je bergeend, dan zeg je Waddenzee. Een groot deel van de Europese populatie gebruikt dit gebied om in de zomer te ruien. Maar sinds 2000 neemt het aantal bergeenden in het Duitse deel van de Waddenzee een rap tempo af. De reden is tot nu toe onbekend.

Bergeend (foto: André Karwath, Wikipedia)

In de Waddenzee ruien ’s zomers tot 200.000 bergeenden. Dat is vrijwel de hele broedpopulatie van Noordwest-Europa. Van oudsher is vooral de Duitse Waddenzee (de Duitse Bocht) een gerenommeerd ruigebied. Maar sinds 2000 nemen zowel het aantal ruiende, als het aantal broedende bergeenden in dit deel van de Waddenzee sterk af. In acht jaar met maar liefst zo’n veertig procent.

De NABU, de Duitse BirdLife Partner van Vogelbescherming, heeft daarom in juni van dit jaar drie bergeenden uitgerust met een GPS-zender die op zonne-energie werkt. Dat onderzoek is nodig om meer kennis te verzamelen over de verblijfplaatsen en trekwegen van bergeenden, zowel in de broed-, rui- en trektijd als in de winter. Op die manier hopen de onderzoekers te achterhalen waar het fout gaat, om zo goede maatregelen te kunnen treffen om de bergeend effectief te beschermen.

De gezenderde bergeenden zijn alle drie wijfjes, die voor de kust van Sleeswijk-Holstein werden gevangen. Dagelijks komt nieuwe informatie over deze vogels binnen. Op de website van de NABU wordt die in de vorm van kaarten met afgelegde routes en verblijfplaatsen gepresenteerd. Ook wordt een logboek bijgehouden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: André Karwath, Wikipedia