Olijfgroene aardtong, Staatsbosheer, alleen voor dit bericht.

Olijfgroene aardtong ontdekt op Vlieland

4-NOV-2011 - Tijdens een inventarisatie van paddenstoelen op Vlieland is de Olijfgroene aardtong ontdekt. Deze paddenstoel is slechts tweemaal eerder in Nederland (in Zeeland) gezien.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Tijdens een inventarisatie van paddenstoelen op Vlieland is de Olijfgroene aardtong  ontdekt. Deze paddenstoel is slechts tweemaal eerder in Nederland (in Zeeland) gezien.

Wasplaten
Olijfgroene aardtong (foto: Evert Ruiter)De Olijfgroene aardtong (Microglossum olivaceum) komt in Noord-Europa voor en lijkt in aantal achteruit te gaan. Dat is de reden waarom de paddenstoel niet alleen in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië op de Rode lijst staat. De Olijfgroene aardtong komt voor in voedselarme bermen en graslanden, net als de vele soorten wasplaten. Deze graslanden worden daarom in de ecologie wel wasplaat-graslanden genoemd. Zulke leefgebieden gaan snel in aantal achteruit.

Voedselarm
Door jaarlijks bermen en graslanden te maaien en het maaisel af te voeren, zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat ze voedselarm blijven. Hierdoor houden de wasplaten, die leven van afgestorven wortels van grassen en vanwege hun opvallende kleuren wel de ‘orchideeën onder de paddenstoelen’ worden genoemd, een groeiplaats. Op Vlieland groeien zeker twaalf soorten wasplaten en meerdere soorten aardtongen. En nu blijkt ook de Olijfgroene aardtong hier dus voor te komen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Evert Ruiter, Staatsbosbeheer