boomblauwtje

Blauwtjes terug

De Vlinderstichting
2-AUG-2008 - Na de matige voorjaarsgeneraties in april en mei zijn nu de zomergeneraties van icarusblauwtje en boomblauwtje aanwezig. Ze lijken in flinke aantallen te vliegen: icarusblauwtje in bloemrijke graslanden, duinen en bermen en boomblauwtje in tuinen, bossen en veel op heideterreinen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op zaterdag 2 augustus 2008

Na de matige voorjaarsgeneraties in april en mei zijn nu de zomergeneraties van icarusblauwtje en boomblauwtje aanwezig. Ze lijken in flinke aantallen te vliegen: icarusblauwtje in bloemrijke graslanden, duinen en bermen en boomblauwtje in tuinen, bossen en veel op heideterreinen.

De vrouwtjes van boomblauwtjes zetten eitjes af op bloemknoppen van allerlei bomen en struiken, maar momenteel ook op kattenstaart en struikheide. De rupsjes eten van (en als ze klein zijn zelfs in) de bloemknoppen. De rupsen scheiden een zoete stof af en lokken daarmee mieren aan. Deze doen zich te goed aan de zoete stof en ze beschermen de rups tegen vijanden. Ze vertroetelen de rups en zorgen dat deze goed schoon blijft. Het boomblauwtje heeft wel drie generaties per jaar en je kunt de vlinder zien van begin april tot in oktober toe. In het najaar bloeien kattestaart en struikheide natuurlijk niet meer, maar dan wordt bijvoorbeeld klimop veel gebruikt om de eitjes af te zetten. Boomblauwtjes kun je veel in tuinen aantreffen, zelfs tot midden in een grote stad toe. Ze vliegen vaak op een meter of twee langs de struiken en vallen op door hun lichte, zilverglanzende onderzijde, waarop kleine zwarte stipjes staan.

Een ander blauwtje dat nu volop vliegt is het icarusblauwtje. Deze is gemakkelijk te onderscheiden van het boomblauwtje doordat er duidelijke oranje vlekken op de onderzijde staan en de zwarte stippen zijn veel groter en licht omrand. Rolklaver en kleine klaver zijn zeer gewild bij de rupsen van het icarusblauwtje, maar ook op andere klaverachtigen kunnen ze zitten. Icarusblauwtjes hebben ook een aantal generaties per jaar. De vlinders die nu vliegen zullen op zoek gaan naar een partner en paren. Uit de eitjes die de komende week afgezet worden zullen de rupsen eind augustus verpoppen en, als het een lekker warm najaar is, in september-oktober als nieuwe generatie tevoorschijn komen. Uiteindelijk overwinteren de rupsen. In de loop van april verpoppen deze zodat de nieuwe generatie eind mei weer kan verschijnen.

De afgelopen dagen zijn beide blauwtjes veel gemeld. Waarnemingen van tientallen blauwtjes per dag zijn geen uitzondering. In de duinen en plaatselijk in bloemrijke wegbermen en dijken is het icarusblauwtje het meest talrijk. In heideterreinen en in tuinen komen we het boomblauwtje meer tegen.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting