SOVON-wintervogeltelling afgelopen - merel het vaakst geturfd

Sovon Vogelonderzoek Nederland
5-FEB-2008 - Voor de vijfde keer achtereen deden tussen 15 december en 1 januari 2008 honderden mensen mee aan de vijf-minutentelling van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Mede dankzij deze gestandaardiseerde telmethode komen we steeds meer te weten over de winterse vogels in de Nederlandse tuinen. Dit jaar waren de eerste dagen van de telling koud en herinnert iedereen zich wel die fraaie berijpte zaterdag de 22e december. Daarna werd het weer hoofdzakelijk grijs en grauw. Net als in 2006-2007 eindigde de Merel op nummer één met 3353 meldingen. Daarmee liet hij de Koolmees die de eerste drie jaren van de telling nog boven aan stond ver achter zich (3043 keer gemeld). Dit jaar deden in totaal 508 mensen mee aan de SOVON-wintervogeltelling, verdeeld over 4465 tellingen. Helaas beduidend minder tellingen dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren was er tegelijkertijd met de SOVON-telling een tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland wat extra aandacht opleverde in de media. Het feit dat de telling van Vogelbescherming is verschoven naar eind januari is mogelijk debet aan het lager aantal tellingen. Toch leveren de tellingen elk jaar weer goede en bruikbare resultaten op. Als we kijken naar het gemiddeld aantal tellingen dat deze wintervogeltelling is uitgevoerd zitten we duidelijk hoger dan vorig jaar. Afgelopen jaar telde men gemiddeld 7,6 keer per persoon, deze telling is dat 8,79 keer per persoon. Dus, de mensen die meedoen, tellen vaker dan vorig jaar. In totaal zijn er dit jaar 100 verschillende vogelsoorten vastgesteld. Dit is een fractie lager dan de vier vorige tellingen (2006: 104, 2005:126, 2004: 101, 2003: >100). Surf voor het volledige verslag naar www.sovonwintervogeltelling.nl

Bericht uitgegeven door SOVON op 5 februari 2008

Voor de vijfde keer achtereen deden tussen 15 december en 1 januari 2008 honderden mensen mee aan de vijf-minutentelling van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Net als in 2006-2007 eindigde de Merel op nummer één met 3353 meldingen.

Mede dankzij deze gestandaardiseerde telmethode komen we steeds meer te weten over de winterse vogels in de Nederlandse tuinen. Dit jaar waren de eerste dagen van de telling koud en herinnert iedereen zich wel die fraaie berijpte zaterdag de 22e december. Daarna werd het weer hoofdzakelijk grijs en grauw. Net als in 2006-2007 eindigde de Merel op nummer één met 3353 meldingen. Daarmee liet hij de Koolmees die de eerste drie jaren van de telling nog boven aan stond ver achter zich (3043 keer gemeld).

Dit jaar deden in totaal 508 mensen mee aan de SOVON-wintervogeltelling, verdeeld over 4465 tellingen. Helaas beduidend minder tellingen dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren was er tegelijkertijd met de SOVON-telling een tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland wat extra aandacht opleverde in de media. Het feit dat de telling van Vogelbescherming is verschoven naar eind januari is mogelijk debet aan het lager aantal tellingen. Toch leveren de tellingen elk jaar weer goede en bruikbare resultaten op.

Als we kijken naar het gemiddeld aantal tellingen dat deze wintervogeltelling is uitgevoerd zitten we duidelijk hoger dan vorig jaar. Afgelopen jaar telde men gemiddeld 7,6 keer per persoon, deze telling is dat 8,79 keer per persoon. Dus, de mensen die meedoen, tellen vaker dan vorig jaar. In totaal zijn er dit jaar 100 verschillende vogelsoorten vastgesteld. Dit is een fractie lager dan de vier vorige tellingen (2006: 104, 2005:126, 2004: 101, 2003: >100). Surf voor het volledige verslag naar www.sovonwintervogeltelling.nl

Tekst: SOVON
Foto: IVN Vecht & Plassengebied