Foto Slanke rolsprietslak Foto PH Bragt

Slanke rolsprietslak overleeft de winter

Stichting ANEMOON
20-MRT-2008 - De slanke rolsprietslak is voor het eerst in ons land in alle wintermaanden waargenomen en zelfs in flinke aantallen in de Grevelingen. De kans is aanwezig dat de slak zich voor langere tijd gaat vestigen.

Bericht uitgegeven op donderdag 20 maart 2008 door Stichting ANEMOON

De slanke rolsprietslak is voor het eerst in ons land in alle wintermaanden waargenomen en zelfs in flinke aantallen in de Grevelingen. De kans is aanwezig dat de slak zich voor langere tijd gaat vestigen.

Slanke rolsprietslak, Foto: P.H. BragtDe Slanke rolsprietslak, Hermea bifida, is een zogenaamde kieuwloze zeenaaktslak die sinds 1989 plaatselijk in kleine aantallen in de Oosterschelde voorkomt. De laatste drie jaar nemen de aantallen en het aantal vindplaatsen in de Oosterschelde iets toe. Maar de waarnemingen hebben zich altijd tot de zomer en de vroege herfst beperkt. Het is een vegetariër, die slechts sommige soorten roodwieren eet.

Een seizoensgebonden voorkomen is voor zo’n soort te verwachten. Opmerkelijk was al dat de duikers van Stichting ANEMOON vorig jaar de soort voor het eerst in de Grevelingen hebben waargenomen bij Dreischor. Nog opmerkelijker is dat de Slanke rolspriet daar de winter zeer goed heeft overleeft. De dieren zijn bij Dreischor in alle wintermaanden in flinke aantallen waargenomen. Ze zijn inmiddels flink gegroeid en volwassen geworden.

Het ligt in de verwachting dat ze in het voorjaar eieren gaan leggen en dan is de kans zeker aanwezig dat de populatie zich daar zal uitbreiden en voor langere tijd gaat vestigen. Het specifieke voedsel voor deze soort komt er in ieder geval massaal voor. Of de opkomst van deze soort en het overwinteren een zoveelste effect zijn van het warmer worden van onze kustwateren is nog maar de vraag. Het komt vaker voor dat zeenaaktslak-soorten zich hier tijdelijk vestigen om daarna weer voor kortere of langere tijd te verdwijnen. Toch is het opvallend dat het aantal nieuwkomers dat zich nu voor langere tijd op onze kust schijnt te vestigen wel toeneemt.

Tekst: P.H. van Bragt en A.W. Gmelig Meyling (Stichting ANEMOON)
Fotos: P.H. van Bragt

Meer lezen: