Kranssalomonszegel
Foto Ruud van der Meijden

Klimaatverandering en Kranssalomonszegel

FLORON
5-MEI-2008 - Door klimaatverandering krijgen steeds meer warmteminnende soorten de kans om zich in Nederland uit te breiden. In Nederland groeien echter ook soorten die vooral voorkomen in Noord-Europa en in berggebieden. Het is de vraag of deze koudeminnende soorten het door de opwarming in Nederland redden.

Bericht uitgegeven op maandag 5 mei door FLORON

Door klimaatverandering krijgen steeds meer warmteminnende soorten de kans om zich in Nederland uit te breiden. In Nederland groeien echter ook soorten die vooral voorkomen in Noord-Europa en in berggebieden. Het is de vraag of deze koudeminnende soorten het door de opwarming in Nederland redden.

Een van de zeldzaamste noorderlingen is kranssalomonszegel. Deze bosplant kwam van oudsher maar op twee koele plekken in Nederland voor: in het hoogste deel van Zuid-Limburg bij Vaals en in een eeuwenoud bosje bovenop het Drents plateau. Beide plekken staan erom bekend dat er de meeste sneeuw valt en dat de sneeuw er het langst blijft liggen. Uit Drenthe is de soort door onbekende oorzaak verdwenen.

Enkele jaren geleden zijn op 7 plekken bij Vaals in totaal meer dan 3000 planten geteld en precies in kaart gebracht. Door klimaatverandering worden enerzijds hogere temperaturen en meer verdamping verwacht. Dit kan nadelig zijn voor noorderlingen. Tegelijkertijd wordt voorspeld dat de hoeveelheid neerslag toeneemt, wat juist positief kan uitpakken. Het is dus spannend om te registeren hoe kranssalomonszegel het zal doen. Deze soort leert ons wat klimaatverandering voor zeldzame soorten in de praktijk kan betekenen.

Tekst: Arnout-Jan Rossenaar

Foto: Ruud van der Meijden