Natuurgras Zachte witbol Oosterbaan

Problemen met natuurgras

Wageningen University
8-AUG-2008 - In de zomertijd worden veel natuurgraslanden gemaaid. Om de grond armer aan voedingstoffen te maken, wordt het maaisel afgevoerd. Op een schrale bodem groeien immers meer verschillende soorten planten dan op een vruchtbare bodem. De graslanden worden zo niet alleen mooier maar ook ecologisch interessanter. Maar wat te doen met het maaisel?

Bericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op 8 augustus 2008

In de zomertijd worden veel natuurgraslanden gemaaid. Om de grond armer aan voedingstoffen te maken, wordt het maaisel afgevoerd. Op een schrale bodem groeien immers meer verschillende soorten planten dan op een vruchtbare bodem. De graslanden worden zo niet alleen mooier maar ook ecologisch interessanter. Maar wat te doen met het maaisel?

 
Natuurgras; Zachte witbol  
Gelukkig kan een groot deel van dit natuurgras worden gebruikt als voer voor koeien, schapen en paarden. Koeien houden wel van een dergelijk smakelijk hapje en geven er, als ze er niet te veel van krijgen, ook niet minder melk om. De laatste tijd komen er echter steeds meer planten voor waar boeren een hekel aan hebben, zoals Jacobskruiskruid. In het veld vreten de beesten er om heen, maar in het hooi kunnen ze het niet meer onderscheiden en
 
Jacobskruiskruid  
kunnen ze er last van krijgen en er zelfs dood aan gaan. Dit zet de beheerder van natuurgraslanden voor een probleem; waar moet hij het gras dan laten? Composteren is duur. Misschien kan het bio-energie opleveren? Er zijn inmiddels voorbeelden dat gras hiervoor wordt gebruikt. Het gras kan zelfs worden ontleed (geraffineerd) in verschillende, bruikbare stoffen. Voor de afzet van natuurgras is op termijn dus wel hoop.

Meer informatie over het beheer van natuurgraslanden vindt u in Alterra-rapport 1669 op de website www.kennisonline.nl 

Tekst: Anne Oosterbaan, Alterra, Wageningen UR 
Foto’s: Anne Oosterbaan Alterra, Wageningen UR