eikenpage klein

Eikenpage doet het goed

De Vlinderstichting
30-JUL-2008 - De eikenpage leeft vaak verborgen in de boomtoppen. De soort is dan ook voor veel mensen onbekend. Dit jaar vliegt de eikenpage erg goed en ze worden door veel mensen gezien, zelfs op hele nieuwe plaatsen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 30 juli 2008

De eikenpage leeft vaak verborgen in de boomtoppen. De soort is dan ook voor veel mensen onbekend. Dit jaar vliegen de eikenpages erg goed en ze worden door veel mensen gezien, zelfs op hele nieuwe plaatsen.

De eikenpage is een kleine vlinder met een grijzige onderkant en een blauwachtige binnenkant van de vleugels. Als je de vlinder goed kunt zien, dan zie je aan de onderkant een fraaie oranje stip en witte lijntjes. De bovenkant van de vleugels is zwart met een blauwe tekening. Bij het mannetje is bijna de hele vleugel blauw, bij het vrouwtje vooral bij de inplant van de vleugels. Het is een sierlijk vlindertje dat maar weinig gezien wordt, maar gelukkig toch op de zandgronden nog algemeen is.

Zeker de afgelopen weken zijn er verspreid over het land veel meldingen gekomen, en afgelopen zaterdag, 26 juli, werd er zelfs een waargenomen in een tuin in Culemborg. De soort is in de Betuwe uiterst zeldzaam, er zijn nog maar twee andere meldingen bekend. In een goed jaar zoals dit, als de eikenpage in grote aantallen aanwezig is op de normale vliegplaatsen, krijgen blijkbaar vlinders de neiging om te gaan trekken.

Zo’n goed jaar kan er dan voor zorgen dat nieuwe gebieden worden gekoloniseerd en dat de soort zich blijvend op nieuwe plekken vestigt. De eikenpage is nog wel een paar week te vinden en we zijn erg benieuwd of hij nog op meer nieuwe plaatsen wordt aangetroffen. Heeft u er een gezien? Geef het door via telmee!

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting