heivlinderhei

Exploderende heidestruiken

De Vlinderstichting
20-AUG-2008 - Een fraaie wandeling over de bloeiende heide. Blauwe lucht met stapelwolken en een lekkere temperatuur van 22 graden. Bij een pol struikheide gekomen lijkt deze te ontploffen van de vlinders. Herstellen de heidevlinders zich?

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 20 augustus 2008

 

Een fraaie wandeling over de bloeiende heide. Blauwe lucht met stapelwolken en een lekkere temperatuur van 22 graden. Bij een pol struikheide gekomen lijkt deze te ontploffen. Herstellen de heidevlinders zich?

 

Op gevarieerde heideterreinen zijn in augustus typische heidevlinders aanwezig zoals de heivlinder en de kommavlinder. Verborgen drinkend in de struikheide vallen ze niet zo op, maar in de buurt van de struik gekomen vliegen er plots 15 tot 20 vlinders uit op: een ware vlinderexplosie. Op 16 augustus waren Geoske Sanders en Sicco Ens op de Hoge Veluwe en daar maakten ze die explosies regelmatig mee. Een flinke wandeling leverde 313 kommavlinders en maar liefst 2126 heivlinders op. Dit zijn de laatste jaren ongekende aantallen van deze Rode Lijstsoorten.

 

 

De heivlinder (foto boven) is een forse vlinder en deze valt het meeste op. In gevarieerde heideterreinen is het een vaste verschijning. De kommavlinder (foto links) is zeldzamer en ook veel onopvallender. Dit kleine vlindertje met zijn razendsnelle vlucht moet je drinkend of zonnend vinden om hem goed te kunnen bekijken en op naam te kunnen brengen. Beide soorten hebben buntgras en schapengras als planten waarop de rupsen zijn gespecialiseerd. Die groeien op vrij kale plekken in de hei en op veel plaatsen worden deze grassen verdrongen door pijpenstrootje en bochtige smele, planten waarop de rupsen niet overleven.

 

Deze typische vlinders van de hei hebben het dan ook moeilijk. Vooral in de hete en droge zomer van 2003 hebben ze een flinke klap gehad. De jaren daarop waren de aantallen dan ook klein. Volgens de eerste berichten die De Vlinderstichting dit jaar ontving, lijken de heidevlinders zich dit jaar weer wat te herstellen, tenminste op de Veluwe…

 

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting