Koolzaadportret
Sheila Luijten

Fietsen voor koolzaad

FLORON
8-MRT-2009 - De combinatie van koolzaad en mobiliteit klinkt ons niet onbekend in de oren. De geelbloeiende kruisbloemige is de laatste jaren vooral bekend uit discussies over biodiesel. In plaats van ‘rijden op’ kun je dit voorjaar ook ‘fietsen voor’ koolzaad …

Bericht uitgegeven door FLORON op zondag 8 maart 2009

 

De combinatie van koolzaad en mobiliteit klinkt ons niet onbekend in de oren. De geelbloeiende kruisbloemige is de laatste jaren vooral bekend uit discussies over biodiesel. In plaats van ‘rijden op’ kun je dit voorjaar ook ‘fietsen voor’ koolzaad …

 

Afgelopen jaar is een onderzoek gestart naar de vestiging van koolzaad in Nederland door het Instituut Biologie Leiden (IBL) in samenwerking met Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) en Stichting FLORON. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de COGEM (Commissie Genetische Modificatie). Deze commissie adviseert de regering over mogelijke risico’s van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu. 

 

Er is veel discussie over in welke mate koolzaad in de Nederlandse natuur voorkomt. We zien in de periode april - mei veel gele kruisbloemigen in onze bermen, maar dit is niet allemaal koolzaad. Met name raapzaad lijkt erg op koolzaad. We hebben dan ook nog geen goed beeld van waar de soort precies voorkomt. De mate van vestiging van koolzaad in onze natuur speelt een rol bij de besluitvorming of ook genetisch gemodificeerd koolzaad geteeld kan worden in Nederland.

 

Uit de landelijke floradatabank FlorBase (periode 1975-2005) blijkt dat koolzaad veel algemener is dan raapzaad. Tot 1990 zijn er nauwelijks meldingen van raapzaad (5%), maar zeer veel van koolzaad (95%). Vanaf 1990 is het aantal raapzaad-waarnemingen explosief toegenomen. Het totale aantal waarnemingen is nu veel meer gelijk: 60% koolzaad en 40% raapzaad. Uit een inventarisatie in de lente van 2008 blijkt echter dat raapzaad algemener is dan koolzaad. We hebben dus een veel beter verspreidingsbeeld van beide koolsoorten nodig. 

Om binnen één veldseizoen in 2009 een redelijk groot gebied te kunnen inventariseren worden enthousiaste deelnemers gevraagd om tussen half april en eind mei fietsroutes in verschillende delen van Nederland te volgen. Ook losse waarnemingen zijn welkom. Om de diverse soorten goed te kunnen herkennen en onderscheiden is deze week een informatieblad uitgegeven. Belangstellenden kunnen terecht op www.floron.nl/koolzaad.

 

Tekst: Sheila Luijten (IBL) en Wout van der Slikke (FLORON)

Foto: Sheila Luijten